Home Gospodarstvo AGLOMERACIJA Pročistač bi trebao biti gotov do 2027. godine

AGLOMERACIJA Pročistač bi trebao biti gotov do 2027. godine

PODIJELITE

VG Vodoopskrba je Gradskome vijeću Grada Velike Gorice dostavila informaciju o stanju projekta Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Velika Gorica završno s datumom 31. kolovoza 2023. godine.

Vodoopskrba je izvijestila da je fizička realizacija projekta na 99%, a financijska na 92%. Objavljena je informacija o obavljenim radovima i tehničkim pregledima te informacija o postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koji prethodi trećem natječaju za izgradnju i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje.

>> Hoće li biti novca iz EU ako se do kraja godine ne provede natječaj za pročistač?

Na aktualnom satu direktor VG Vodoopskrbe Krunoslav Višić je kazao da je natječaj za pročistač prebačen u Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. te da je financiranje projekta iz EU fondova neupitno. Po završetku sjednice pitali smo ga je li prebacivanje projekta teškog više od 21 milijun eura u novo financijsko razdoblje popraćeno dokumentom koji to i potvrđuje.

RADOVI I TEHNIČKI PREGLEDI

Vodoopskrba je obavijestila da su radovi na izgradnji novih gravitacijskih i tlačnih kolektora završeni u svim naseljima. Izvođačima radova je ostalo još za završiti crpne stanice, sanacije prema prijavljenim nedostacima na asfaltiranim prometnicama u pojedinim naseljima te radove na sanaciji već prije izgrađenih dijelova sustava odvodnje. Konkretno, vrši se zamjena revizijskih okana i dijela kanalizacijskih kolektora u naseljima Kuče, Buševec i Ogulinec

“Fizička realizacija je 99%, financijska realizacija je 92%. Što se tiče radova koji još nisu završeni, treba završiti radove na crpnim stanicama te specifične radove na sanaciji asfaltnih površina te sanacije na cjevovodima koji su sagrađeni prijašnjih godina. Odrađeni su svi tehnički pregledi na cjelini A2 i čeka se izdavanje uporabnih dozvola. Započeli su tehnički pregledi na A1 cjelini. Od devet građevinskih dozvola, dva tehnička pregleda su odrađena. Čeka se otklanjanje nedostataka za izdavanje uporabnih dozvola. Započinje se s cjelinom A3”, rekao je na sjednici direktor VG Vodoopskrbe Krunoslav Višić.

Konkretno, obavljen je iz cjeline A1 tehnički pregled izgradnje zamjenskog kolektora fekalne kanalizacije u Vukomeričkoj i Teslinoj ulici (A.1.1.) te tehnički pregled precrpne stanice i tlačnoga kolektora u Ulici A. K. Miošića (A.1.4.).

>> Dovršena rekonstrukcija Tesline ulice: Cesta puštena u promet, obnovljen vodovod

Iz cjeline A2 obavljeni su tehnički pregledi fekalne odvodnje/kanalizacije naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina (A.2.1.), Črnkovec, Lekneno i Trnje (A.2.2), Kobilić (A.2.3), Ščitarjevo, Obrezina, Novaki Ščitarjevski i Sasi (A.2.4.), Drenje Ščitarjevsko (A.2.5.), Kobilić – Rakarje (A.2.6.) te Bapča i CS Bapča (A.2.7.)

U narednom periodu planira se održavanje tehničkih pregleda na cjelini A3. Rokovi završetka radova za sve tri cjeline su listopad ove godine.

PROČISTAČ DO 2027. GODINE, DOKUMENTA JOŠ UVIJEK NEMA

Vodoopskrba je objavila da je nakon provedene prethodne (ex-ante) kontrole javne nabave, dana 18. rujna objavljeno prethodno savjetovanje za postupak projektiranja i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju nadzorno-upravljačkog sustava. Ex-ante kontrole obavili su SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje) te neovisno o njima Hrvatske vode.

>> Treći natječaj za pročistač krenuo u prethodno savjetovanje

“Kao što sam rekao na aktualnom satu, nakon svih predmetnih kontrola od strane Hrvatskih voda i SAFU-a, dokumentacija je vraćena i odobrena da može ići na javnu nabavu. Prethodno savjetovanje je u tijeku i traje do preksutra. Nakon svih dostavljenih pitanja od strane gospodarskih subjekata koji će se prijaviti na natječaj, povjerenstvo će odgovoriti na sva pitanja i onda pristupamo natječaju javne nabave koji traje 45 dana. Sukladno tome prema Zakonu o javnoj nabavi postoji i mogućnost žalbe. Mislim da ćemo konačno izabrati izvođača radova i započeti s radovima na pročistaču”, rekao je.

>> Aktualni sat: Pročistač bi trebao biti gotov do 2027. godine

Po završetku sjednice, pitali smo Višića kojim je dokumentom potvrđeno prebacivanje financiranja pročistača u novo financijsko razdoblje. “Informaciju o prebacivanju financiranja pročistača u financijsko razdoblje 2021. – 2027. imamo još od proljeća ove godine. Nisam siguran da smo već dobili dokument kojim se to potvrđuje, ali sasvim sigurno pročistač se neće dodatno financirati iz proračuna Grada Velike Gorice”, kazao je direktor VG Vodoopskrbe.

Nije intencija da se uređaj završi u 2027., nego i prije, rekao je ranije.

OPOZICIJA SE IZUZELA IZ RASPRAVE

Vijećnički klubovi SDP-a i MOSTa izuzeli su se iz rasprave o aglomeraciji.

Iz goričkoga MOSTa rekli su da je podnositelj izvješća u okviru gradskoga vijeća nastupio neozbiljno. Iz SDP-a su rekli da su u nekoliko navrata tražili da izvještaj o projektu podnese gradonačelnik umjesto da informaciju podastire VG Vodoopskrba te su ustvrdili da izvršna gradska vlast na njihove upita ne odgovara. Najavili su da će o aglomeraciji pokušati govoriti na druge načine.