Home Izdvojeno Dr. Ivan Bekavac: Promijenit ću model transparentnosti Gradske uprave!

Dr. Ivan Bekavac: Promijenit ću model transparentnosti Gradske uprave!

Iz velikogoričkog MOST-a izrazili su zabrinutost i sumnju u prikrivanje istine kada je u pitanju postupanje sa stanovima u vlasništvu grada Velike Gorice

PODIJELITE

Jutros je velikogorički MOST održao tiskovnu konferenciju, a ovoga puta tema je bila “Netransparentnost u upravljanju stanovima u vlasništvu Grada Velike Gorice”.

Na samom početku tiskovne konferencije, vijećnica MOST-a Karmen Rak kazala je kako je vijećnik Damir Slojšek sukladno poslovniku Gradskog vijeća grada Velike postavio vijećnićko pitanje v.d.-u gradonačelnika Krešimiru Ačkaru, te njegovom zamjeniku Ervinu Kolarcu vezano za gradske stanove, a na koje nikada nije dobio odgovor.

– S obzirom na novonastalu situaciju oko potresa, te potrebe zbrinjavanja stradalnika našeg turopoljskog kraja, ali i mogućnosti ustupanja na korištenje obiteljima pogođenim potresom s područja Banovine, postavljamo pitanje koliko Grad ima stanova u najmu, koliko ih je praznih, te na kojim su lokacijama. Razlog je taj što ne vjerujemo u transparentnost upravljanja gradskom ali i našom imovinom. Pitanje je postavljeno 12. siječnja, no do danas nismo dobili odgovor – istaknula je Karmen Rak, gradska vijećnica MOST-a.

Loša paradigma postupanja koja se provlači kroz Gradsku upravu

Iz velikogoričkog MOST-a izražavaju nezadovoljstvo nezainteresiranošću i neprofesionalnošću v.d.-a gradonačelnika koji već više od dva mjeseca nije odgovorio na postavljena im vijećnička pitanja. Kažu kako je to postala paradigma postupanja koja se nažalost provlači kroz Gradsku upravu.

– Gospodin Slojšek postavio je i druga pitanja vezana za ugovore koje Grad ima sa koncesionarom ZET, a koji je izašao krajem prošle godine, te ni na to pitanje nije stigao odgovor sve ovo vrijeme. Naš treći vijećnik, gospodin Šembera također je postavio pitanje vezano uz gradski proračun, tražeći nadzor Ministarstva financija, te im se obratio, ali ni on nije dobio odgovor više od tri mjeseca, a znamo da je naš proračun težak više od pola milijarde kuna, da je relativno netransparentno pisan i da o tome treba povesti računa u budućnosti, no to očito ne brine čelnika grada Velike Gorice  – kazao je dr. Ivan Bekavac, kandidat za gradonačelnika Velike Gorice.

Izrazili su zabrinutost i sumnju u prikrivanje istine kada je u pitanju postupanje sa stanovima u vlasništvu grada Velike Gorice.

– Znamo da je 2009. godine imenovano povjerenstvo za gospodarenje stanovima u gradskom vlasništvu, te je 2015. donesena i Odluka o prodaji stanova u vlasništvu grada, 2018. godine donesena je Odluka o najmu stanova, a 2019. i 2020. godine provedena Odluka o sastavu liste budućih najmoprimaca tih stanova, međutim, nije nam jasno zašto građani i gradski vijećnici nemaju pravo znati s koliko stanova Grad raspolaže, koje su adrese tih stanova. Iz tog razloga kao građanin Velike Gorice podnio sam zahtjev službeniku za informiranje Grada sa upitom o tome, te se nadam da ću dobiti odgovor sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama kad se već ne poštivaju propisi i poslovnik Vijeća – dodao je dr. Bekavac.

Istaknuo je da će u svojstvu gradonačelnika promijeniti model transparentnosti Gradske uprave, nezadovoljan time što se na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice ne nalaze zapisnici sa sjednica gradskog Vijeća.

– Puno toga bi bilo transparentnije, vidljiivije i jasnije građanima. Potrebno je to izmijeniti i ja ću tu praksu izmijeniti kako bi građani doista znali tko što govori u gradskom Vijeću te koga zapravo zastupaju – zaključio je.