Home Zanimljivosti Učiteljice iz Hribara stekla nova znanja u Irskoj

Učiteljice iz Hribara stekla nova znanja u Irskoj

PODIJELITE

U sklopu trajanja Erasmus+ projekta „Teaching for the Future“ u kojem se učitelji usavršavaju u raznim suvremenim metodama i tehnikama poučavanja kako bi povećali kvalitetu učenja i poučavanja, tijekom veljače 2022. godine dvije učiteljice iz OŠ Nikole Hribara, a o čemu smo i mi već ranije pisali i izvještavali, sudjelovale su na međunarodnim tečajevima u Dublinu, Irska.

Kako funkcionira “obrnuta učionica”

Učiteljica Sanja Božinović je pohađala tečaj stručnog usavršavanja „Flipped Classroom“ na kojem je učila kako primijeniti metodu obrnute učionice u nastavi. Sudionici su stekli nove kompetencije vrijedne za unaprjeđenje školskog kurikuluma i obrazovnih programa svojih škola. Planirani ishodi učenja na mobilnosti ostvareni su u potpunosti: nova znanja, vještine u poučavanju i korištenju digitalnih alata, vještine korištenja inovativnih i dinamičnih sadržaja, kvalitetnijeg korištenja vremena u razredu kao i poticanja autonomije učenika i odgovornosti za vlastito učenja.

 

Detaljan dnevnik učenja učiteljica Sanja Božinović podijelila je u blogu „Dublin Flipped Classroom“. Poveznica na blog: https://dublinflippedclassroom.blogspot.com

Poticanje motivacije, kreativnosti i kritičkog razmišljanja

Socijalna pedagoginja Katarina Sikirić Lukić je sudjelovala na tečaju „The 4C’s Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools“. Na ovom usavršavanju sudionici su upoznali nove metode poticanja motivacije kod učenika, razvoja kreativnosti, kritičkog mišljenja, kao i metode osnaživanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, suradnje i timskog rada. Interaktivnim radom sa sudionicima iz drugih europskih zemalja razmjenjivala su se iskustva i doživljaji, upoznavale se različite kulture i stjecala saznanja o obrazovnom sustavu.

Novostečena znanja, vještine, kao i primjeri dobre prakse naučeni putem razmjene tijekom mobilnosti bit će novi poticaj u radu s učenicima te povećati učinkovitost poučavanja, osobito u području preuzimanja odgovornosti za učenje, prihvaćanja istraživanja, samostalnoga i suradničkog učenja, korištenja digitalnih alata za učenje, razvijanja međukulturne kompetencije. Mobilnost je veliki poticaj za cjeloživotno učenje učitelja koje je preduvjet za kvalitetno poučavanje. Učenje s kolegama iz više europskih zemalja donosi puno novoga znanja i razvijanje vještina u području teorije poučavanja, inovativnih metoda i razvoja digitalne kompetencije.