Home Izdvojeno Rekonstrukcija Zagrebačke obilaznice: Donesen ključni dokument za izdavanje lokacijske dozvole

Rekonstrukcija Zagrebačke obilaznice: Donesen ključni dokument za izdavanje lokacijske dozvole

PODIJELITE

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš donijelo je rješenje da za namjeravani zahvat – Rekonstrukciju zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb zapad do čvora Zagreb istok – nije potrebno provesti postupa procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Za isti zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Donesene su mjere zaštite zraka, zaštite od buke i zaštite vode te program praćenja stanja vode.

Rješenje prestaje važiti ako Hrvatske autoceste d.o.o. u roku od dvije godine ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

Rješenje možete pronaći OVDJE.

Prema nekim procjenama, rekonstrukcija svih 26 kilometara ovog dijela autoceste A3 (Bregana – Zagreb – Lipovac) koštat će oko 350 milijuna eura. Nositelj zahvata su Hrvatske autoceste d.o.o.

>> Treći vozni trak, ruše se vijadukti kod Buzina i Kosnice, novo odmorište Mlaka: Donosimo detalje totalne rekonstrukcije Zagrebačke obilaznice