Home Izdvojeno Koliko su duboka i čista gorička jezera? Grad proveo mjerenje, evo rezultata

Koliko su duboka i čista gorička jezera? Grad proveo mjerenje, evo rezultata

Snimljene dubine jezera Novo Čiče i Donja Lomnica te manjeg jezerca Brodec smještenog u naselju Ribnica

PODIJELITE

Grad Velika Gorica je u suradnji s Geodetskim fakultetom proveo snimanje dubina i pokosa onih jezera koja su najviše u centru razmatranja građana kako bi se isto uvrstilo u predstojeće IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice i I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ŠRC jezera Novo Čiče.

Za početak su snimljene dubine jezera Novo Čiče i Donja Lomnica te manjeg jezerca Brodec smještenog u naselju Ribnica, za koji su mještani izrazili potrebu snimanja zbog potencijalnog odlaganja otpada u jezero. Nakon izvršenih geodetskih izmjera – hidrografskom i aerofotogrametrijskom metodom, izrađene batimetrijske karte jezera unesene su u gradski webGIS sustav.

Jezero Novo Čiče smješteno je na nadmorskoj visini od 100 m, dok je visina vodnog lica u apsolutom smislu iznosila 99,44 m nadmorske visine. Kako ne bi dolazilo do zablude tijekom uvida u podatke o dubinama, zatražena je izrada batimetrijske karte s prikazanim dubinama jezera, umjesto nadmorskim visinama terena, što je do sada unosilo konfuziju oko prave dubine jezera. Prilikom projektiranja biti će potrebno oduzeti navedenu dubinu od apsolutne visine vodnog lica kako bi se dobila ispravna nadmorska visina dna. Zaključno, vidljivo je da je jezero najdublje na nekadašnjem eksploatacijskom polju ”Novo Čiče – Velkom” na kojem je kao nositelj i ovlaštenik upisana Republika Hrvatska. Dubina na navedenom području je 38m.

Na jezeru Donja Lomnica, iako se očekivalo da je puno dublje, utvrđeno je da je maksimalna dubina jezera 26 metara. Jezero je također nastalo eksploatacijom šljunka. Jezero ima potencijal za uređenjem.

I na kraju jezero Brodec u Ribnici za koje je postavljen zahtjev od strane mještana za uređenjem, najveće je dubine 2 m, s time da je u navedenom jezeru snimljeno kamerom i dno, te je utvrđeno kako u njega nije odlagan otpad.

Kako bi se dobilo potpunu sliku postojećeg stanja voda te sukladno tome na vrijeme provodile potrebne mjere, izrađen je i elaborat kvalitete voda na području Velike Gorice. Tako je na osnovi istraživanja kemijskih i bioloških parametara na vodama na području Grada Velika Gorica, sve sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda utvrđeno da sve istraživane vode odgovaraju zahtjevima I. ili II. kategorije voda te da su u vrlo dobrom ili dobrom stanju. Slijedom navedenog, može se zaključiti da vrijednosti fizikalno kemijskih elemenata te koncentracije hranjivih tvari za akvatične organizme ne prelaze vrijednosti određene da osiguravaju funkcioniranje ekosustava i postizanje vrijednosti određenih za biološke elemente kakvoće.