Home Gospodarstvo Gradonačelnik Ačkar predstavio proračun Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Gradonačelnik Ačkar predstavio proračun Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Naglasak proračuna bit će na asfaltiranju prometnica i uređenju prometne infrastrukture za što je planirano gotovo 100 milijuna kuna

PODIJELITE

Sutra se održava 3. Gradskog vijeća, na kojoj će se među 14 točaka koliko ih je planirano dnevnim redom, naći prijedlog proračuna za 2022., a uz koji nezaobilazno dolaze i prijedlozi javnih potreba u kulturi, zdravstvu, socijalnoj skrbi, školstvu, predškolskom odgoju, sportu, komunalnoj infrastrukturi…

Ususret Gradskom vijeću, gradonačelnik Ačkar na današnjoj je press konferenciji prezentirao prijedlog proračuna za nadolazeću godinu. Naime, proračunom su predviđeni ukupni rashodi u iznosu 633.570.000,00 kuna.

– Ovaj prijedlog proračuna prvenstveno je izraz potreba građana Velike Gorice. Naime, u izradu istog uključili smo građane putem anketa, mjesnu samoupravu i Upravne odjele Grada kaoi ustanova – kazao je Ačkar.

Bitna značajka ovog Prijedloga je asfaltiranje prometnica za koje će se izdvojiti gotovo 100 milijuna kuna, što je najveći iznos za prometnu infrastrukturu u povijesti.

– Uređuju se prometnice obuhvaćene projektom „Aglomeracija Velika Gorica”, gradimo nogostupe i poboljšavamo prometnu sigurnost, te se grade prometnice koje donose nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta – otkrio je Ačkar.

Nadalje, što se tiče ključnih značajki proračuna, Grad nastavlja s izgradnjom novih vrtića i povećanjem vrtićkih kapaciteta. Zadržat će, a ponegdje i povećavati razinu socijalnih izdvajanja, te nastavljaju sa stipendiranjem učenika i studenata. U proračunu je osigurano financiranje svih gradskih zajednica (vatrogasci, sport, kultura) kao i prijeko potrebna obnova potresom oštećenih objekata, te osiguranje funkcioniranja Grada u pandemijskim uvjetima.

Komunalne djelatnosti i promet

Kao što je već naglašeno, nastavlja se s radovima u cilju poboljšanja prometne infrastrukture, pa će tako Grad u 2022. godini za održavanje nerazvrstanih cesta izdvojiti rekordnih 71.700.000,00 kuna, što je za gotovo 30 milijuna kuna više u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosilo 42.869.000,00 kuna. Od toga, za izgradnju nerazvrstanih cesta izdvojit će se 22.797.000,00 kuna, na subvencije za javni prijevoz iz Proračuna ide 35.000.000,00 kuna, a za održavanje javnih zelenih površina – 15.700.000,00 kuna, te za javnu rasvjetu 8.000.000,00 kuna.

Nadalje, povećan je iznos za izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje za gotovo pet milijuna kuna, te sada iznosi 19.900.000,00 kn. U 2022. godini za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Žirek predviđeno je 9.240.000,00 kuna, potom za
izgradnju novog objekta OŠ u Dubrancu 6.080.000,00 kuna, a za
poboljšanje biciklističke infrastrukture, sufinancirano od strane EU izdvojit će se 5.671.000,00 kuna. Za dovršetak gradnje gradskog groblja u 2022. godini Grad će izdvojiti 1.925.000,00 kuna, dok je za dokumentaciju za izgradnju mosta u Čičkoj Poljani predviđeno 200.000,00 kuna.

Potreba za dječjim vrtićima je sve veća

Kako je naglasio gradonačelnik Ačkar, svjestan je da je u našem gradu sve više mladih obitelji što sa sobom povlači i potrebu stvaranja većih kapaciteta, naročito u vrtićima na goričkom području.

Evo koliko je sredstava u Proračunu predviđeno za predškolski odgoj, školstvo i sport:

 • Školstvo – 138.054.790,00 kn
 • Predškolski odgoj – 75.696.000,00 kn
 • Šport – 21.848.500,00 kn
 • Djeca i mladi – 2.004.500,00 kn

Za predškolski odgoj u 2022. godini predviđena su ukupna izdvajanja za četiri gradska vrtića u iznosu od gotovo 69 milijuna kuna, od čega:

 • DV Velika Gorica – 16.561.000,00 kn
 • DV Ciciban – 17.185.000,00 kn
 • DV Žirek – 19.705.000,00
 • DV Lojtrica – 15.250.000,00 kn

Nadalje, za školstvo će se tako u proračunu naći 2.400.000,00 kuna za stipendije i ostale potrebe. Osigurana su sredstva za program jednokratnih stipendija za više od 2 tisuće srednjoškolaca, a nastavlja se i s programom osiguranja asistenata u nastavi.

Što se sporta i rekreacije tiče, Grad u 2022. godini u tu svrhu planira izdvojiti 7.000.000,00 kn za Zajednicu športskih udruga,
2.000.000,00 kn za Športske udruge od posebnog značaja, te 1.750.000,00 kn za vrhunski sport. Za Športsko rekreacijski centar izdvojit će 9.938.500,00 kuna.

Naposljetku, ŠRC upravlja bazenom za čije troškove je u proračunu predviđeno 4.209.500,00 kn, te gradskom sportskom dvoranom za koju je predviđeno 1.194.000,00 kn.

Socijalna davanja

U odnosu na prošlu godinu novost u proračunu su povećanje pomoći za novorođene, za koju je predviđeno ukupno 2.400.000,00 kn, a do povećanja će doći i kod davanja za umirovljenike gdje je osigurano 2.000.000,00 kn, što se odnosi i na za Uskrsnice i Božićnice. Grad je u 2022. godini povećao izdvajanja za programe braniteljskih udruga, koja sada iznose 550.000,00 kn, kao i za djelatnost gradskog Crvenog križa
– 1.200.000,00 kn – povećanje u odnosu na prošlu godinu. Predviđena je i provedba Strategije za osobe s invaliditetom u iznosu 445.000,00 kn, naknada troškova stanovanja u iznosu 800.000,00 kn, te jednokratne novčane pomoći građanima – 300.000,00 kn.

Izdvajanja za obnovu Starog grada Lukavca i društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Velike Gorice na raspolaganju ima 11.877.840,00 kn za Interpretacijski centar Muzeja Turopolja, gdje je riječ o EU sufinanciranom projektu. Za
Turističko-edukativni centar Novo Čiče predviđeno je 800.000,00 kn. Osigurana su sredstva i za spomenik vukovarskog vodotornja, dok će se za Zajednicu kulturno-umjetničkih udruga GVG izdvojiti 1.450.000,00 kn, a za obnovu Starog grada Lukavca 700.000,00 kn.

Evo koliko je predviđeno za ostale društvene djelatnosti:

 • Javna vatrogasna postrojba  – 12.797.900,00 kn
 • Pučko otvoreno učilište – 8.549.525,00 kn
 • Gradska knjižnica – 4.095.960,00 kn
 • Muzej Turopolja – 2.207.320,00 kn

Mjesna samouprava

Za tzv. male komunalne akcije u proračunu je predviđeno 5.500.000,00 kn, za programske aktivnosti jedinica mjesne samouprave 2.500.000,00 kn – što je iznos namijenjen samostalnom raspolaganju jedinica mjesne samouprave i on ostaje na istoj razini.

Kako bi se završilo uređenje vrtića u Maloj Buni u proračunu su predviđena dodatna ulaganja u DD Mala Buna u iznosu od 500.000,00 kn.

Poduzetništvo, investicije i fondovi EU

Čak 14.052.290,00 kn predviđeno je za izgradnju Poduzetničkog inkubatora, koje je sufinanciranog od strane EU kao i energetska obnova Upravne zgrade Šetalište F. Lučića za koju je planiranom izdvajanje u iznosu 5.988.270,00 kn.

Nadalje, za subvencije u cilju poticanja poduzetništva u 2022. godini predviđeno je 2.050.000,00 kn. StartUp VG program se nastavlja i u 2022. godini za to se izdvaja 680.000,00 kn. Za stipendije za deficitarna zanimanja Grad planira izdvojiti 450.000,00 kn, a za Razvojnu agenciju VE-GO-RA ukupno 1.458.600,00 kn.

Izdvajanja za zaštitu okoliša i poljoprivredu

 • izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava – 1.700.000,00 kn
 • izgradnja gradskog Reciklažnog dvorišta – 500.000,00 kn
 • izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije – 550.000,00 kn
 • zaštita i poboljšanje kvalitete zraka – 550.000,00 kn
  čišćenje divljih deponija (uklanjanje, kamere, znakovi) – 350.000,00 kn
 • deratizacija i dezinsekcija – 690.000,00 kn
 • subvencije poljoprivrednicima – 700.000,00 kn
 • zdravstvene i veterinarske usluge – 950.000,00 kn
 • uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih puteva – 602.000,00 kn
 • promicanje poljoprivrede – 360.000,00 kn
 • gradski vrtovi – 38.000,00 kn

Izdvajanja za Gradsko vijeće

 • priprema i provođenje akata Grada (naknade gradskim vijećnicima i članovima odbora) – 750.000,00 kn
 • vijeća nacionalnih manjina (3 vijeća) – 317.300,00 kn
 • političke stranke – 190.000,00 kn
 • Savjet mladih – 5.000,00 kn

– Prema svemu što smo izdvojili, nastavljamo sa izgradnjom novih vrtića i povećanjem vrtićkih kapaciteta, zadržavamo ili povećavamo razinu socijalnih izdvajanja, stipendiramo učenike i studente, a značajna sredstva planirana su i za obnovu potresom oštećenih objekata. Ujedno zahvaljujem svim sugrađanima koji su nam slali svoje prijedloge i komentare na proračun – poručio je Ačkar.