Home Vijesti UZLET U MUDRO UČENJE Korisna priprema budućim prvašićima

UZLET U MUDRO UČENJE Korisna priprema budućim prvašićima

Škola brzog učenja i mudrog čitanja: Ključni doprinos ovog obrazovnog programa ogleda se u razvoju školskih predvještina kod djeteta

PODIJELITE
Foto: Škola brzog čitanja i mudrog učenja/Web

»Uzlet u mudro učenje« – jedinstveni je obrazovni program u sklopu Škole brzog čitanja i mudrog učenja, namijenjen prvenstveno predškolcima, ali ne samo njima!

Naime, polazak u školu je za dijete i njegove roditelje jedan od važnijih trenutaka u životu, a često sa sobom nosi i određenu dozu stresa. U školi se dijete po prvi put susreće s nekim drugačijim obavezama nego do tada, s potrebom za većom razinom odgovornosti i s novom organizacijom svakodnevnice. Kako će dijete točno reagirati na ovo novo iskustvo nije moguće u potpunosti predvidjeti, ali bi bilo dobro – prije polaska djeteta u školu – ustanoviti područja u kojima djetetu eventualno treba pružiti poticaj i podršku, kako bi se što više smanjila vjerojatnost da dijete – u susretu sa školskim obvezama i potrebom da relativno brzo savladava neke vještine – reagira neadekvatno ili neproduktivno.

– Ovaj program djecu priprema za nadolazeću interakciju sa školskim aktivnostima. Dijete vježba svoju kondiciju i spremnost za kontinuirani rad u školskom okruženju, podiže samopouzdanje u područjima u kojima će u školi biti primorano postavljati se naspram svog postignuća, a razvija i osjećaj odgovornosti. No, ključni doprinos ovog obrazovnog programa ogleda se u razvoju tzv. školskih predvještina kod djeteta – istaknuli su iz Škole mudrog učenja i brzog čitanja.

Kome je ovaj program namijenjen?

»Uzlet u mudro učenje« predstavlja obrazovni program organiziran kao niz od osam radionica od 55 minuta i prvenstveno je namijenjen djeci predškolskog uzrasta (6-7 godina) – koja u nadolazećoj školskoj godini kreću u prvi razred, ali može biti zanimljiv i nešto mlađoj djeci (5-6 godina) koja u savladavanju školskih predvještina i vještina pokazuju određene znakove postignuća iznad očekivanja za uzrast i čiji bi roditelji dalji napredak svoga djeteta htjeli sistematično usmjeriti i artikulirati.

Ovaj program može biti adekvatan i za djecu koja već pohađaju prvi razred osnovne škole i koja u nekom smislu imaju teškoća u praćenju školskih planova i programa, pa im je potreban određen poticaj u sustizanju svoje generacije (uobičajeno za slučajeve u kojima dijete »prerano« krene u školu, zbog administrativnog tretmana datuma rođenja).

– Prvašići ga mogu pohađati i »preventivno«, s ciljem pripreme za napredniji obrazovni program koji u Školi imamo, a koji je namijenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole (»Mudro učenje – od prvog koraka«) – posebno u situacijama u kojima dijete na početku prvog razreda praktično ne vlada niti osnovnim vještinama čitanja i pisanja, pa se želi preduhitriti eventualno kašnjenje u praćenju curriculum-a prvog razreda – objasnili su.

  • Kontakt: 099/2202-928
  • E-mail: brzocitanjeiucenjeHR@gmail.com
  • Adresa: Velika Gorica, Andrije Kačića Miošića 23a

Inače, organiziraju radionice za vrijeme ljetnih praznika, a sve pojedinosti možete dobiti nakon prijave koju možete izvršiti OVDJE.