Home Izdvojeno U dokumentaciji za OŠ Kurilovec spominje se i OŠ Rakarje-Pleso

U dokumentaciji za OŠ Kurilovec spominje se i OŠ Rakarje-Pleso

PODIJELITE

Grad Velika Gorica objavio je postupak nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta za novu osnovnu školu u Kurilovcu. Procijenjena vrijednost nabave je 300 tisuća eura.

Grad Velika Gorica je za potrebe prelaska osnovnih škola iz dvosmjenske u jednosmjensku nastavu inicirao izradu Analize postojećih kapaciteta osnovnih škola u obuhvatu naselja Velika Gorica, kojom je utvrđeno da će se izgradnjom nove OŠ Kurilovec riješiti jednosmjenska nastava u dvjema postojećim matičnim školama i trima područnim školama. Zanimljivo je da dokument pretpostavlja i izgradnju nove osnovne škole u Gradskoj četvrti Pleso.

“Radi prelaska osnovnih škola u jednosmjensku nastavu predviđa se izgradnja i opremanje slobodnostojeće nove OŠ Kurilovec s trodjelnom sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima, max. etažne visine S + Pr + 1. Kapacitet osnovne škole je 24 razredna odjela, od toga 12 razreda razredne nastave i 12 razreda predmetne nastave za ukupno 672 učenika i dodatna 4 posebna razredna odjeljenja (mali razredi), što sveukupno čini 692 učenika: RN (12×28) + PN (12×28) + PRO (4×5)”, stoji u natječajnoj dokumentaciji.

Ukupna građevinska bruto površina (GBP) predmetnog zahvata iznosi 9.804,51 m2, od toga: Škola, GBP = 7.128,62 m2, Trodjelna sportska dvorana, GBP = 2.675,89 m2.

Ukupna tlocrtna površina (TP) vanjskih prostora iznosi 20.754 m2, od toga: Opći prostori, TP = 8.200 m2, Prostori nastavnih područja, TP = 12.554 m2.

Predmetni zahvat u prostoru se planira financirati bespovratnim sredstvima u sklopu NPOO Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ referentni broj: NPOO C3.1.R1-I2.01.

Projektna dokumentacija mora biti usklađena s idejnim rješenjem koje je izradio arhitekt Boris Iharoš (Kubik plus d.o.o. iz Gornje Lomnice).

Natječaj je otvoren do 14. svibnja.