Home Tagovi Kućno kopomostiranje

Tag: kućno kopomostiranje

Ispunite Upitnik o kompostiranju

Veličina posude za sakupljanje biootpada te miješanog komunalnog otpada odredit će se na temelju broja članova kućanstva.