Home Izdvojeno Ispunite Upitnik o kompostiranju

Ispunite Upitnik o kompostiranju

PODIJELITE

Grad Velika Gorica, temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.–2022., dužan je uvesti odvojeno sakupljanje/zbrinjavanje biootpada od svih korisnika sustava gospodarenja otpadom na području Grada.

Za korisnike koji žive u obiteljskim kućama s okućnicom, gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. još od 2015. godine omogućuje besplatno preuzimanje vrtnog kompostera i kompostiranje biootpada u vlastitom kućanstvu. U okvirima budućeg sustava odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu, korisnici koji u vlastitom kućanstvu već kompostiraju biootpad, ili će ga kompostirali ubuduće, neće plaćati odvoz biootpada, koji će se ostalim korisnicima naplaćivati u okviru javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

– Veličina posude za sakupljanje biootpada te miješanog komunalnog otpada odredit će se na temelju broja članova kućanstva korisnika javne usluge, na temelju izjave koju korisnik daje prilikom sklapanja ugovora o javnoj usluzi, što će biti detaljno opisano Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice – rekli su u Gradu.

Radi boljeg planiranja i uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom te kvalitete pružanja javne usluge u budućnosti, iz Grada su zamolili građane da odgovore na pitanja u Upitniku o kompostiranju kojeg možete pronaći ovdje.