Home Gospodarstvo Neobjavljena studija i neformalni dogovori: Zagreb i Zagrebačka županija šute o kontroverznom...

Neobjavljena studija i neformalni dogovori: Zagreb i Zagrebačka županija šute o kontroverznom natječaju za centar za gospodarenje otpadom

PODIJELITE
Foto: Google Earth/UPOV Zagreb u Resniku

Ako ne dođe do nove odgode, u petak će biti otvorene ponude na javnom natječaju za nabavu usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije i ishođenja dozvola za zagrebački centar za gospodarenje otpadom. U tijeku natječaja, a da se o tome nitko nije očitovao, na način da je bez informacije izmijenjen tekst sažetka studije izvedivosti, odlučeno je koji će se tip postrojenja graditi na lokaciji u Resniku.

Skupština Zagrebačke županije donijela je zaključak o prihvaćanju sažetka studije izvedivosti. Na sjednici održanoj prošli tjedan zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović rekao je da po ovim pitanjima Grad Zagreb i Zagrebačka županija vode neformalne razgovore.

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom projekt je od ključnog značaja za gospodarenje otpadom Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Grad Zagreb je sažetak studije izvedivosti donio u siječnju ove godine, prethodno savjetovanje za projektnu dokumentaciju je obavljeno u ožujku, a natječaj za istu je krenuo početkom svibnja.

Izvor: Sažetak studije izvedivosti ZCGO

Odluka o odabiru varijante donesena je prije gotovo mjesec dana. Nitko o tome još uvijek nije obavijestio javnost. Uputili smo opširne upite i Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji o tekućim procesima, no niti nakon napisanih požurnica nismo dobili odgovor niti na jedno pitanje.

Odabir varijante objavljen pod pritiskom gospodarskih subjekata

Iz Grada Zagreba su pod pritiskom gospodarskih subjekata u tijeku tekućeg natječaja za izradu studijsko-projektne dokumentacije za izradu zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom objavili da je kao projektno rješenje odabrana tehnološka varijanta koja obuhvaća biosušenje ukupnog miješanog komunalnog otpada i suhu fermentaciju odvojenog biootpada. Ova varijanta, u dokumentima označena kao varijanta C, pretpostavlja i naknadnu energetsku oporabu.

“Naručitelj je izmijenio dokumentaciju. Dodaje se dokument SAŽETAK STUDIJE IZVEDIVOSTI, a koji se odnosi na Noveliranu Studiju izvedivosti, u kojem je temeljem višekriterijske analize prezentirano odabrano varijantno rješenje”, kratko su odgovorili iz Grada Zagreba na navode gospodarskih subjekata da se neobjavljivanjem izrađene novelirane studije izvedivosti gospodarski subjekt koji je izradio studiju stavlja u prednost u odnosu na druge ponuditelje čime se narušava tržišno natjecanje i krši načelo jednakog tretmana.

Izvor: Sažetak studije izvedivosti

Idejno rješenje dio je neobjavljene studije izvedivosti?

Prethodno savjetovanje nije naišlo na velik interes gospodarskih subjekata. Da je varijanta već tada bila odabrana, a idejno rješenje spremno, iako je njegova izrada dio predmetne javne nabave, da se naslutiti već iz u ožujku objavljenog projektnog zadatka. Ovdje se navodi da je predmet nabave izrada idejnog rješenja za CGO Zagreb, izrada Studije utjecaja na okoliš s pratećom dokumentacijom te izrada idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole.

“Razradit će se idejno rješenje sukladno odabranoj varijanti Novelirane Studije izvedivosti. U ovom zadatku postoji mogućnost da će se raditi o iterativnom postupku te se navedeno mora uzeti u obzir i uračunati u ponudbenu cijenu”, pojašnjen je dio koji se odnosi na izradu idejnog rješenja.

Naime, uobičajeno je da je idejno rješenje uključeno u studiju izvedivosti. Zbog jasne definicije projekta, proračuna tehničke izvodljivosti, financijske analize, usklađenosti sa zakonodavstvom te utjecaja na okoliš, uključivanje idejnog rješenja u studiju izvodljivosti omogućuje sveobuhvatnu analizu projekta i pomaže pri donošenju odluka.

Pa ipak, procesom izrade idejnog rješenja uvjetuju se prerogativi koje je Grad Zagreb naknadno dodao u tekst javne nabave.

Izvor: Sažetak studije izvedivosti

Izmijenjene opće smjernice: Grad Zagreb zadržava pravo izmjene odabira varijante

Ne samo što je studija izvedivosti u izmijenjenom obliku dometnuta u javnu nabavu naknadno, nego se i sam projektni zadatak u usporedbi sa savjetovanjem pojavio znatno izmijenjen. U novoj varijanti Grad Zagreb je zadržao pravo izmjene odabrane varijante: “Naime, Naručitelj zadržava pravo izmjene odabrane varijante u Studiji izvedivosti za izgradnju CGO za vrijeme trajanja izrade Idejnog rješenja za CGO Zagreb, a najkasnije do odobrenja Idejnog rješenja.”

Odobriti ovo idejno rješenje prema hodogramu rokova u dokumentaciji o nabavi iz savjetovanja ima Grad Zagreb. No on je iz trenutne i važeće varijante projektnog zadatka ispao, a iz zadatka je brisan i stavak da idejno rješenje treba potvrditi i savjetodavno tijelo za velike projekte regionalnih ulaganja JASPERS.

Iz Grada Zagreba ne odgovaraju na pitanja

Iz Grada Zagreba ni nakon požurnice nisu odgovorili na pitanja koja instanca ima povrditi idejno rješenje za CGO, koji su mogući razlozi izmjene odabrane varijante za vrijeme trajanja izrade rješenja najkasnije do odobrenja ni zbog čega je iz projektnog zadatka ispao stavak o potvrdi idejnog rješenja od strane JASPERSA.

Sve je odlučeno u neslužbenim razgovorima? Ne odgovara ni press služba Zagrebačke županije

Grad Zagreb nije odgovorio ni na pitanje jesu li po pitanju procesa donošenja odluke oko odabira varijante postrojenja održani sastanci sa Zagrebačkom županijom, a na isto pitanje nije odgovorila ni press služba Zagrebačke županije. Sva ova pitanja uputili smo na više odgovornih instanci Zagreba i Zagrebačke.

Ipak, na recentno održanoj skupštini Zagrebačke županije dobili smo neke odgovore: “Župan je često na sastancima u nadležnom ministarstvu inzistirao da se ide s Gradom Zagrebom. Na kraju je to rezultiralo da je u novom nacionalnom planu tako i ostalo. U sporazumu iz 2018. godine stoji da sve akte vezane za CGO trebaju potvrditi i Skupština Grada Zagreba i Skupština Zagrebačke županije. Grad Zagreb je na svojoj skupštini prihvatio ovu studiju izvedivosti. Studija predviđa tri varijante koje su prihvatljive. Imali smo neslužbene razgovore i varijanta C je ona koja će ići u projektiranje, ali to ćemo se sve tek dogovoriti s Gradom Zagrebom te će se s njom vjerojatno raditi i energana. Prema ovoj studiji, Zagrebačka županija neće nositi nikakav financijski trošak, a ovako kako je sastavljena, moći će se aplicirati na europske fondove. U razgovorima s gradonačelnikom Tomaševićem istaknuto je kako će se centar graditi čak i ako ova sredstva ne budu povučena, a to može samo Grad Zagreb. Ovo izglasavanje je daljnja podloga za razgovore sa Zagrebom”, obrazložio je na traženje vijećnika županijskog MOSTa zamjenik župana Damir Tomljenović.

Nakon što ga je županijski vijećnik Ozren Robić (SDP) upozorio da postoji novija inačica studije u kojoj je varijanta odabrana, Tomljenović (HDZ) je odgovorio: “Ovakav isti zaključak je prihvatila i Skupština Grada Zagreba, pa će i Skupština Zagrebačke županije donijeti isti dokument. Kada ste pitali zašto sažetak, a ne cjelovita studija, to je zato što izrađivač ne dozvoljava distribuciju svojih zaštićenih materijala. Oni kažu da svatko može studiju dobiti na uvid, ali zbog patenta ne dozvoljavaju distribuciju”, rekao je.

Možda je ovo odgovor na pitanje zašto cijena ‘možda ovisi o iterativnosti postupka’ izrade idejnog rješenja. Pitali smo izrađivača studije izvedivosti.

Izvor: Sažetak studije izvedivosti

Ignorira nas i Renato Petek!

Podsjetimo, Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici je u siječnju ove godine prihvatila sažetak studije izvedivosti koji je izradila tvrtka EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba, a zagrebački se gradonačelnik obvezao jedanput u šest mjeseci skupštinu izvijestiti o poduzetim radnjama na projektu.

Iako su mnogi zagrebački zastupnici tada tvrdili da cjelovita studija uopće ne postoji, Renato Petek (SDP) ustvrdio je da ju je na zahtjev vidio u prostorijama Ekonerga. Peteka smo pitali kako dokument izgleda, odnosno u kojem formatu mu je predočen te je li studija koju je vidio sadržavala odabir varijante. Petek nije odgovorio na naše upite.

Ekonerg: Hvala na interesu, obratite se naručitelju!

Ekonergu smo uputili pitanja o kakvim se patentima tj. zaštićenim materijalima radi, na koji je način i kome dostavljena nova inačica studije, zašto nova verzija nije označena kao naknadna inačica s obzirom na to da se brisao stavak da je odabir varijante politička odluka te da je odluka donesena.

Brzo smo dobili odgovor: “Ljubazno se zahvaljujemo na Vašem interesu za dokumentaciju koju smo izradili. Nažalost, nismo u mogućnosti pružiti Vam odgovore na postavljena pitanja, jer za iste nismo ovlašteni od strane Naručitelja. Stoga Vam predlažemo da Vaš upit proslijedite direktno Naručitelju izrade predmetne Studije”, odgovorili su nam iz Odjela za energetiku Ekonerga.

Pa smo ova pitanja uz požurnicu na stara zaista početkom srpnja i proslijedili Gradu Zagrebu, no do zaključenja ovoga teksta nismo dobili nikakav odgovor. Objavit ćemo ih čim pristignu.

Tko je na kraju odlučio, Grad Zagreb ili Ekonerg?

Kako je iz izvorne verzije sažetka studije izbačena i zaključna rečenica: “Varijantno rješenje koje će biti odabrano za realizaciju projekta i model financiranja predmet je političke odluke”, postavlja se pitanje tko je na kraju donio predmetnu odluku.

Kako je Grad Zagreb naručitelj dokumentacije i kako će se na njegovom terenu u Resniku graditi postrojenje, vrlo je vjerojatno da je Zagrebačka županija samo načelno, ako je uopće sudjelovala u donošenju ove odluke. Kako je Zagreb zadržao prava na izmjenu varijante rješenja, donošenjem zaključka o prihvaćanju sažetka studije izvedivosti, sva prava odlučivanja vjerojatno su de facto prepuštena politici glavnoga grada.

Dodajemo da Zagrebačka županija nije još uvijek donijela ni nacrt Plana gospodarenja otpadom za naredno razdoblje. Po našem pitanju u kojoj je fazi izrada predmetnoga plana nisu se očitovali. Isti se u javnom savjetovanju trebao naći u drugom kvartalu, no to se nije dogodilo. Novi PGO nije donio ni Grad Zagreb.

Izvor: RCGO Piškornica

Ovaj put stvarno nije važna cijena

Daleko od toga da sva ova pitanja postavljamo zato što smatramo da odabrana varijanta nije dobra. Svi stručnjaci za gospodarenje otpadom s kojima smo razgovarali slažu se da je od tri ponuđene najbolja, a na nedavno održanoj konferenciji složila se s mišljenjem da je Zagrebu potrebna energana i velika većina zagrebačkih oporbenih političara.

Tako da nije ni važno tko će na ovom natječaju sutra dati cjenovno najbolju ponudu. Specifično iskustvo traženih stručnjaka ovdje s pravom ima veću težinu. S po četiri reference traže se stručnjak za projektiranje (24%), stručnjak za tehnologiju obrade otpada (20%) i stručnjak za zaštitu okoliša (20%), a tri reference stručnjaku za strojarske i energetske sustave (6%) donose maksimum bodova. Cijena nosi samo 30% mogućih bodova na ovom natječaju.