Home Vijesti Do sada ostvareno 41% godišnjeg plana prihoda u Gradu

Do sada ostvareno 41% godišnjeg plana prihoda u Gradu

Ukupan manjak prihoda i primitaka iznosi više od 40 milijuna kuna

PODIJELITE

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2021. ostvareni su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Velike Gorice u iznosu od 228.153.049,20 kn ili 41,42% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 245.123.335,18 kn ili 44,44% od godišnjeg plana. Najveći prihodi su iz prihoda poslovanja, od prodaje nefinancijske imovine te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju od 1.1. do 30.6.2021. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 16.970.285,98 kn, a koji sa manjkom iz 2020. godine od 27.140.701,76 kn čini ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu 44.110.987,74 kn.

Detaljno obrazloženje možete pronaći u tekstu u nastavku.

7. Obrazloženje – 2021.