Home Izdvojeno Dječji vrtić Ciciban osnovao Eko odbor

Dječji vrtić Ciciban osnovao Eko odbor

Odbor ima 17 članova, 12 su djelatnici Vrtića, a pet članova dolazi iz društvene zajednice - gradonačelnik Dražen Barišić, Kristina Žordić, predstavnica tvrtke Kova d.o.o., Marcela Večković, zamjenica direktora tvrtke Lapor d.o.o., Marko Morić, direktor Veterinarske stanice Velika Gorica i Marija Cerjak, prof. Agronomskog fakulteta u Zagrebu i članica Upravnog vijeća DV-a Ciciban.

PODIJELITE
Foto: DV Ciciban

Dječji vrtić Ciciban Velika Gorica jučer je održao konstituirajuću sjednicu Eko odbora. To je prvi korak u postupku uključivanja Dječjeg vrtića Ciciban u obitelj Međunarodnih Ekoškola, odnosno stjecanja statusa Eko vrtića. Inicijatori ove akcije su Barica Marjanović, ravnateljica Dječjeg vrtića Ciciban, Martina Lacković, pedagog i Slavica Matas zdravstvena voditeljica.

Odbor ima 17 članova, od toga su 12 djelatnici Vrtića dok je pet članova iz društvene zajednice, odnosno ugledni djelatnici i poduzetnici našega Grada. Vanjski članovi odbora, koji su ujedno preuzeli ulogu kumova projekta su gradonačelnik Dražen Barišić, Kristina Žordić, predstavnica tvrtke Kova d.o.o., Marcela Večković, zamjenica direktora tvrtke Lapor d.o.o., Marko Morić, direktor Veterinarske stanice Velika Gorica i Marija Cerjak, prof. Agronomskog fakulteta u Zagrebu i članica Upravnog vijeća DV-a Ciciban.

– Posebna mi je čast i zadovoljstvo što su ugledni građani našeg kraja, osobe iz javnog života, gospodarstvenici i nositelji odgovornih dužnosti prihvatili kumstvo. Od kumova očekujemo da podupiru i podržavaju naš projekt koji će se razvijati kroz više faza i dugi niz godina i odgajati mnoge buduće generacije ekološki osviještene djece i budućih građana ovog grada i lijepe naše hrvatske domovine, ne zaboravljajući pri tome kulturnu baštinu, vrednote, ljepote i bogatstvo turopoljskog kraja u kojem živimo – rekla je ravnateljica Barica Marjanović.

Foto: DV Ciciban

Osnivanje Eko odbora komentirao je gradonačelnik Barišić, kum projekta. – Vaš projekt je hvalevrijedan i ovakvi projekti nisu trendovi već potreba u svijetu. U planu djelovanja vašeg eko odbora prepoznajem i projekte našega grada i tu bismo se trebali povezivati. Tako ćemo lakše provesti i primarnu reciklažu u Velikoj Gorici. Sljedeće godine počinje energetska obnova Dječjeg vrtića Ciciban. Mislim da park s eko materijalima, kojega predviđate u sklopu svojeg projekta, nije obuhvaćen financijskim planom energetske obnove, ali ćemo ga osmisliti.

Glavne ciljeve djelovanja novoosnovanog Eko odbora predstavila je Slavica Matas, stručni suradnik zdravstvena voditeljica u DV-u Ciciban i koordinatorica projekta. – Vrtić, mjesto u kojem dijete provodi veći dio dana, učeći i stječući nova saznanja, nove vještine i spoznaje o zdravim stilovima življenja, pozvan je da iskoristi navedene komponente i poveže ih s odgojem za održivi razvoj. Upravo to mi u svom radu i činimo. Osposobljavajući djecu da tako žive, skrbe o svom zdravlju i zdravlju drugih, o čistom okolišu, dobivamo „male ambasadore“ koji stečena znanja i vještine danas prenose na članove svoje obitelji, a sutra će ih primijeniti i u svojem radu.

Foto: DV Ciciban

Plan djelovanja za tekuću pedagošku godinu za stjecanje statusa Međunarodne Eko škole, prisutnim članovima prezentirala je Martina Lacković, stručni suradnik, pedagog. – Kao predškolska odgojno-obrazovna ustanova imamo priliku od najranije dobi kod djece razvijati i poticati odgovorno ponašanje prema sebi, drugima i prirodi kao i njegovati kod djece ljubav za njihov zavičaj i vrijednosti Turopolja. Ovaj plan djelovanja obuhvaća mnoštvo aktivnosti koji će se svakodnevno odvijati na razini Vrtića i lokalne sredine u suradnji s roditeljima i vanjskim suradnicima. Spomenimo primjerice prigodno obilježavanje važnijih blagdana, svakodnevne tjelesne aktivnosti, sudjelovanje u poznatim manifestacijama poput Gastro Turopolja, Turopoljski mali fašnik. U vrtiću ćemo i dalje svakodnevno kod djece poticati vođenje brige za biljni i životinjski svijet, a rujna ove godine u našem vrtiću provodimo projekt s terapijskim psima, u čemu smo prvi i jedini dječji vrtić u Hrvatskoj. Kao i do sada sudjelovat ćemo i organizirati humanitarne akcije i priredbe kako bismo kod djece njegovali brigu za potrebite.

Foto: DV Ciciban

Odbor čine odgojitelji, koji su, glavni nositelji djelatnosti skrbi o djeci i uz roditelje predstavljaju značajne osobe u odgoju i obrazovanju djeteta. Uz njih su i predstavnici drugih službi u Vrtiću, bez čijeg rada i sudjelovanja u provođenju ovog programa ne bi bilo moguće na sigurna i zdrav način brinuti o djeci. Članovi Eko odbora, zaposlenici DV-a Ciciban: Dijana Čorak, odgojitelj savjetnik, Irena Delač, odgojitelj savjetnik, Marija Zagorc, odgojitelj savjetnik, Jaga Mlađenović, odgojitelj, Katarina Šeravić, odgojitelj mentor, Željko Deverić, domar/vozač, Marina Lisec, kuharica, Lidija Lučan, spremačica servirka i Barica Sakoman Božić, administrativno-računovodstveni radnik.