Home Izdvojeno U novom vatrogasnom domu u Gradićima bit će smješten dječji vrtić

U novom vatrogasnom domu u Gradićima bit će smješten dječji vrtić

PODIJELITE

Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice izdao je početkom lipnja rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole iz 2018. godine za građenje zgrade javne i društvene namjene, dječji vrtić i vatrogasno društvo, na postojećoj građevnoj čestici u k.o. Gradići, na lokaciji gdje je prethodno planiran i djelomično izgrađen vatrogasni dom s gospodarskim prostorom.

Sredinom travnja Grad Velika Gorica kao investitor je podneskom zatražio izmjene priloživši zakonom propisanu dokumentaciju: izmijenjeni glavni projekt, elaborat zaštite na radu, izvješće o kontroli glavnog projekta, dokaz pravnog interesa te propisane potvrde javnopravnih tijela.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole odnosi se na promjenu namjene gospodarskoga dijela u javnodruštveni prostor dječjega vrtića u prizemlju, prenamjenu dijela kata društvene namjene u javnodruštveni prostor dječjega vrtića, dogradnju novog volumena P=50,70 m2 uz postojeći u prizemlje i kat s ulaznim, servisnim i komunikacijskim prostorima vrtića: ulazni hodnik, sanitarije, kuhinja, stubište i osobno dizalo, probijanje novog otvora u zidu za malo teretno dizalo, ukidanje spremišta u društvenom dijelu i posljedično proširivanje prostorije tajništva te skidanje parapeta pripadajućeg otvora, promjena namjene upravnog društvenog dijela u dijelu dvorane za sastanke u prostor vrtića…

U bitnome, umjesto gospodarskog prostora u vatrogasnom domu u Gradićima, jednom kad bude dovršen, nalazit će se i dječji vrtić.