Home Gospodarstvo Šire velikogoričko područje uskoro će dobiti kanalizaciju

Šire velikogoričko područje uskoro će dobiti kanalizaciju

PODIJELITE
Foto: Mario Žilec

Počinje priprema novog EU projekta Aglomeracija Mala Buna kojim se predviđa izgradnja sustava fekalne odvodnje u naseljima Mala Buna, Velika Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Šiljakovina, Podvornica, Pustike, Barbarići Kravarski, Kravarsko, Novo Brdo i Žitkovčica, najavljuju iz VG Vodoopskrbe.

– Važnost ovog projekta leži u činjenici da će se njegovom realizacijom spriječiti zagađivanje površinskih i podzemnih voda te podignuti kvaliteta života stanovnicima navedenih područja – objasnili su iz VG Vodoopskrbe.

Predviđena je izgradnja 42 km gravitacijskih cjevovoda, 15 km tlačnih cjevovoda i 32 crpne stanice za koje bi investicijski troškovi iznosili 70 milijuna kuna. Financijska sredstva za izradu Studije izvedivosti i Studije utjecaja na okoliš osigurali su Hrvatske vode i VG Vodoopskrba u suradnji s Gradom Velikom Goricom.

Foto: VG Vodoopskrba

– Na navedenom području izgrađeni sustav javne odvodnje ne postoji već je odvodnja otpadnih voda riješena putem individualnih sabirnih ili septičkih jama te nerijetko dolazi do ispuštanja otpadnih voda u obližnje vodotoke. Navedeno loše stanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uzrokuje nedostatne higijensko-sanitarne uvjete života stanovništva te isto predstavlja prijetnju onečišćenju površinskih i podzemnih voda. Velik problem predstavlja i neugodan miris koji postaje izraženiji tijekom ljetnih mjeseci, a s kojim su naročito suočeni stanovnici Male Bune – poručili su iz VG Vodoopskrbe.

Foto: Mario Žilec

Slijede daljnje aktivnosti na pripremi i apliciranju sredstava iz EU fondova za realizaciju ovog projekta.