Home Gospodarstvo Radovi na Aglomeraciji u punom su jeku, asfaltiranje prometnica u planu

Radovi na Aglomeraciji u punom su jeku, asfaltiranje prometnica u planu

Rok za asfaltiranje prometnica i njihovog vraćanja u prvotno stanje isti je kao i rok završetka projekta, a to je kraj 2023. godine

PODIJELITE

Danas je odrađen posjet gradilištima na projektu Aglomeracije kojim se gradi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U provjeri dinamike radova posjetili smo radove u Velikoj Mlaki, Kobiliću i Vukovini.

Projektom se predviđa rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje šireg i užeg područja Velike Gorice uključujući naselja Velika Gorica, Lukavec, Velika Mlaka na dionici AI, dogradnja sustava odvodnje za područje oko budućeg crpilišta Črnkovec na dionici A2 što uključuje naselja Kobilić, Bapča, Drenje Ščitarjevsko, Ščitarjevo, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Obrezina, Novaki Šćitarjevski, Sasi, Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina. Upravo Kobilić predstavlja ogledni primjerak zbog razine završenih radova.

“Kobilić je ogledni primjerak kako bi Aglomeracija u konačnici za neko naselje izgledati, osim onoga dijela koji će biti tek kasnije nadopunjen kada bude pročistač gotov, a to je da se spoje građani na kanalizacijsku mrežu. Bitno je napomenuti da Grad preuzima troškove za prometnice. Završetak projekta Aglomeracija je i završetak obnova prometnica. Orijentirani smo i fokusirani na izgradnju kanalizacije i mreže onih naselja koja nisu obuhvaćena ovim projektom jer naši sugrađani u 21. stoljeću zaslužuju standard koji se očekuje.”, govori Krešimir Ačkar koji obnaša dužnosti gradonačelnika te napominje kako je ovo najveći projekt u povijesti grada.

Projektom se predviđa i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje za područje Donjeg Turopolja što uključuje naselja Buševec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Gornje Podotočje, Kuče, Turopolje, Rakitovec, Vukovina i Staro Čiče na dionici A3. “Projekt obuhvaća i dogradnju postojećeg i izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s nadzorno upravljačkim sustavom, a u sklopu projekta su i usluge inženjera, promidžba i vidljivost te isporuka specijalizirane opreme. Potpisani su ugovori praktički na svim dijelovima osim na uređaju za pročistač koji je trenutno u fazi poništenja natječaja.”, govori voditelj projekta Časlav Dunović te navodi kako je u tijeku raspisivanje novog natječaja.

Sanacija kolnika nakon perioda konsolidacije tla

VG vodoopskrba navodi da su radovi u punom jeku. Završeni radovi su u dijelu cjeline A2. “To obuhvaća naselja Kobilić i Bapča gdje smo završili sa sanacijom prometnica. S obzirom na to da je glavni kolektor išao po jednom traku ulice, definirali smo kompletnu sanaciju prometnice, a ne samo dio. U tijeku su radovi prema dionici A2.2 koju sačinjavaju mjesta Črnkovec i Lekneno, prema Trnju.”, govori Krunoslav Višić, direktor VG Vodoopskrbe.

Također su započeli i radovi na izgradnji fekalne kanalizacije te se trenutno izvode u poljima. Predsjednik Mjesnog odbora Kobilić, Ivan Božić, govori kako su radovi krenuli u najnezgodnijem trenutku te da su trajali do prije nekoliko dana. “Napravljeno je kako treba, uvijek će biti nezadovoljnih. Bili smo na usluzi izvođačima u svakom trenutku jer mi najbolje poznajemo teren i ljude. Sugerirao bi to i našim mještanima u susjednim naseljima da budu fer prema njima. Ovo je projekt koji se jednom radi, a koji će ostati zauvijek.”

Na dionici A1 su svi radovi u tijeku te se izvode i radovi na fekalnim kanalima Tuklače te u naselju Lukavec za koje navode da su završeni gotovo svi radovi do sanacije kolničkih konstrukcija. U naselju Velika Mlaka izvode se radovi na fekalnim kanalima i crpnoj stanici. “Na nekim dijelovima A1 cjeline je izvođeno čak i više nego što je planirano prema odobrenim dinamičkim planovima.”, dodaje Dunović.

Na cjelini A3 su otvoreni radovi na sustavu odvodnje Donjeg Turopolja, a na podsustavu Mraclin-Okuje su završeni gotovo svi radovi do sanacije kolničkih konstrukcija. U Vukovini su posjećeni radovi na sustavu odvodnje. “Veliki dio radova se izvodi na svim lokacijama ove cjeline. Radovi napreduju bez ikakvih zastoja te bi htio pohvaliti izvođače koji su uz sve probleme koji su se dešavali, a u razgovoru i koordinaciji sve riješili bez zastoja. Imali smo nekih zakašnjenja zbog COVID situacije s dovodom materijala i svime, ali uspijevamo se iskoordinirati.”, govori Višić te smatra kako bi se radovi mogli završiti na proljeće podsjećajući da svi radovi moraju biti gotovi do kraja 2023.

Navode i kako je sanacija kolničkih površina planirana nakon perioda konsolidacije tla u skladu sa zahtjevima naručitelja VG Vodoopskrba tj. grada Velike Gorice. Ugovorne obveze obvezuju izvođače da je rok za asfaltiranje prometnica i njihovog vraćanja u prvotno stanje isti koji je naveden kao rok završetka projekta. Kako je rečeno na otvorenju projekta, radovi bi trebali trajati još dvije godine. Također, na svim dionicama se paralelno izvode i radovi na izgradnji kolektora i kućnih priključaka.

Ukupno se radi na više od 140 kilometara mreže

Projekt sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda spada u velike i značajne infrastrukturne projekte koji su sufinancirani EU sredstvima. Sveukupno će biti izgrađeno 124 kilometra nove mreže, a 20,4 kilometra postojeće mreže će biti rekonstruirano. Za provedbu ovog projekta planirano je 498.612.651,00 HRK od mega je 398.890.121,00 HRK vrijednost prihvatljivih troškova za bespovratna sredstva.

Od prihvatljivih troškova 67,38% se izdvaja iz Kohezijskog fonda, dok Hrvatske vode sufinanciraju 11,95%, Državni proračun 11,95% te jedinice lokalne samouprave 8,7%. Trenutna financijska vrijednost potpisanih ugovora je 418.813.111,29 HRK.