Home Gospodarstvo Predložite članove Koordinacije za ljudska prava

Predložite članove Koordinacije za ljudska prava

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge

PODIJELITE

Zagrebačka županija poziva poslodavce koji obavljaju javne djelatnosti koje se bave problematikom ljudskih prava sa sjedištem na području Zagrebačke županije da dostave prijedloge za imenovanje tri  člana u Koordinaciju za ljudska prava iz redova javnih djelatnika koji također imaju prebivalište na području Županije. Jedan predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata, a rok za dostavu prijedloga je do 5. veljače 2022. godine.

Koordinacija ima predsjednika i deset članova, pri čemu predsjednika i četiri člana imenuje Županijska skupština iz redova članova Županijske skupštine, dva člana se imenuju na prijedlog župana, tri člana se imenuju iz redova javnih djelatnika s područja javnih djelatnosti koje se bave problematikom ljudskih prava, dok je predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina po položaju član Koordinacije.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da svoje prijedloge dostave na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Predlaganje člana/ice za imenovanje u Koordinaciju za ljudska prava Zagrebačke županije iz reda javnih djelatnika – ne otvaraj“.

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.