Home Gospodarstvo MO Čička Poljana traži uređenje rijeke Odre i izgradnju novog mosta

MO Čička Poljana traži uređenje rijeke Odre i izgradnju novog mosta

Uputili su zamolbu Hrvatskim vodama uz peticiju koju je potpisalo preko 500 ljudi

PODIJELITE
Foto: MO Čička Poljana

Mjesni odbor Čička Poljana ovih je dana uputio peticiju i zamolbu Hrvatskim vodama. Zahtjevi koji su im uputili su uređenje rijeke Odre, njene obale i mosta preko Odre koji već 12 godina nije u funkciji. Za uređenje, odnosno izgradnju istog je Grad Velika Gorica u proračunu za 2023. godinu osigurao 200 tisuća eura, no za realizaciju je potrebno još nekoliko koraka.

U svojoj zamolbi stoga traže uređenje, odnosno izmuljivanje rijeke Odre u Poljani Čičkoj, čišćenje njenih pritoka i izgradnju mosta. Žele uređenje lijeve obale rijeke Odre duž sela gdje bi se uredila pješačka staza te rješenje kojim bi se uklonile nutrije iz rijeke. Uz zamolbu su priložili i peticiju koju je potpisao 551 mještanin i ostali zainteresirani građani. 

“Rijeka Odra je oduvijek bila značajna za žitelje Poljane Čiče i obitavala je patkama i guskama, a privlačila je ribolovce i plivaće jer je bila izuzetno čista i bistra…(…) Takav bogat život u blizini Velike Gorice i Zagreba želimo opet. Želimo da nam naša djeca ostanu u selu, rade u gradu, a na selu da se bave poljoprivredom. Danas je rijeka Odra puna mulja koji se godinama nakupljao i koji je smanji razinu i protok vode, zatrpao izvode, a rijeku ljeti pretvorio u smrdljivu i opasnu baru.”, piše predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Darinko Gučić.

Dodaje i kako je drveni most napravljen prije 70 godina te je do sada stradavao u poplavama i potpuno je dotrajao. U zamolbi navode kako su velik problem nutrije, invazivna vrsta vodenog glodavca koji uništava staništa autohtonih ptica i riba, ali i poljoprivredne usjeve.