Home Gospodarstvo Imate šumu koju želite obnoviti? Prijavite se za financiranje troškova

Imate šumu koju želite obnoviti? Prijavite se za financiranje troškova

PODIJELITE

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Kako navode, premet poziva je financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika, uključujući:

  • prirodne obnove šuma
  • umjetne obnove šuma
  • njege šuma
  • podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
  • sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicim
  • zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih Životinja’ orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji)
  • održavanja izvora, bunara i cisterni

Pravo podnošenja prijave za financiranje ima privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika, koji nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

Više o prijavama i načinu podnošenja zahtjeva možete pronaći na stranicama Ministarstva te u Javnom pozivu OVDJE.