Home Izdvojeno GRAD PRODAJE Kupi Golf ili Hyundai već od 1200 kuna

GRAD PRODAJE Kupi Golf ili Hyundai već od 1200 kuna

PODIJELITE

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice. Riječ je o dva automobila, Volswagen Golfu iz 1979. i Hyundai Accentu iz 2003:

Vozila se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi, a ugovor o kupoprodaji vozila sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.

“Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja. U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju”, objašnjavaju u gradu.

Ponuda mora sadržavati:

  • naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu)
  •  presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
  •  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ako je ponuditelj pravna osoba
  •  iznos ponuđene cijene
  •  dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine
  •  oznaku automobila za koji se podnosi ponuda.

Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10 posto početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice.“
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD VELIKA GORICA
Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 04. 11. 2021. godine u 10,00 sati.

Više informacija OVDJE