Home Gospodarstvo Grad dijeli potpore za poljoprivrednike: uzgoj cvijeća, gljiva, nabavu opreme, junice…

Grad dijeli potpore za poljoprivrednike: uzgoj cvijeća, gljiva, nabavu opreme, junice…

PODIJELITE

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za dodjelu malih potpora u poljoprivredi za 2021, a što uključuje čak 14 različitih kategorija i mjera:

1. edukaciju i stručno osposobljavanje,
2. nabavu nove proizvodne opreme,
3. nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova,
4. ekološku proizvodnju,
5. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica,
6. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja,
7. uzgoj gljiva,
8. baždarenje prskalica,
9. premiju osiguranja,
10. umjetno osjemenjivanje krava i junica,
11. kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu,
12. nabavu strojeva i opreme,
13. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac),
14. nabavu opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom.

Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
– upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
– imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
– imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
– životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
-da životinje nisu smještene na području užeg dijela naselja Velike Gorice, sukladno članku 93. Odluke o komunalnom redu (službeni glasnik 10/16, 10/18)

Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput. Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora do maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna

Detalje o pojedinačnim potporama, njihovo trajanje, kao i potrebnu dokumentaciju možete pogledati OVDJE.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 6269-947.