Home Gospodarstvo Doneseno okolišno rješenje za projekt sunčane elektrane u Bukevju

Doneseno okolišno rješenje za projekt sunčane elektrane u Bukevju

PODIJELITE

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donijela je rješenje da za namjeravani zahvat – sunčanu elektranu Bukevje, Općina Orle, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

>> U planu je izgradnja sunčane elektrane snage 9,9 MW između Ribnice i Bukevja

Mjere određene rješenjem su: 1) Transformatorske stanice planirati tako da su iznađ kote plavljenja zahvata ili u iste ugrađiti transformatore u suhoj izvedbi; 2) Zabranjuje se upotreba herbicida za uklanjanje vegetacije, odnosno istu uklanjati mehaničkim metodama; 3) Uklanjati odnosno spriječiti širenje biljnih invazivnih vrsta unutar obuhvata zahvata; 4) Kako bi se smanjio kontrast, boje sunčane elektrane (nosači modula, ograda i ostali prateći elementi) u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi bojama okolnog prostora. Preporuka je da isti budu sivo-zelene boje.

Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahtjeva LINEA ENERGY d.o.o. u roku od dvije godine od izvršnosti ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole te se važenje rješenja može produžiti za dodatni rok od dvije godine.

Rješenje, koje će postati sastavni dio lokacijske dozvole, s predmetnim obrazloženjem možete pronaći OVDJE.