Home Gospodarstvo Donesen županijski proračun za 2021. godinu

Donesen županijski proračun za 2021. godinu

Novost kod proračuna za sljedeću godinu je projekt vezan uz ekološku poljoprivredu vrijedan 2,2 milijuna kuna

PODIJELITE

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je proračun za 2021. godinu koji iznosi 1.267.039.937,00 kuna i veći je u odnosu na rebalans I. za 7,56 posto. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2021. godinu iznosi 521.397.586,00 kuna i veći je za 12,43 posto u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2020. godine. Proračun je prihvaćen s 35 gasova „za“ i 6 glasova „protiv“.

– Proračun za 2021. godinu je realan, izbalansiran, sadrži razvojnu komponentu, nastavlja kontinuitet započetih projekata, te ujedno predstavlja odgovorno i transparentno financiranje svih ciljanih skupina od poduzetnika, preko kulture i sporta, do udruga civilnog društva – kazao je župan Kožić.

O novom proračunu

Najveći iznos Izvornog proračuna odnosno više od 186 milijuna kn namijenjeno je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem će se za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurati 93 milijuna kn. Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je nešto više od 100 milijuna kn. Najveći dio sredstva od oko 50 milijuna kn osiguran je za energetske obnove škola, poduzetnici i iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 9 milijuna kuna.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s nešto više od 51 milijun kn, pri čemu će se najveći dio sredstva utrošiti na izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova. Osigurana su sredstva za pokriće troškova trijaže u ispostavama Doma zdravlja, a kao i prethodnih godina za svaku novorođenu bebu isplaćivat će se po 1000 kuna.

Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 6,5 milijuna kuna, 5 milijuna kuna dodjeljivat će se gradovima i općinama za razvoj infrastrukture na ruralnim područjima kao i milijun kn za vrtiće. Novost je projekt vezan uz ekološku poljoprivredu vrijedan 2,2 milijuna kn. U Proračunu za iduću godinu osigurano je više sredstva za vatrogastvo tj. ukupno 4,3 milijuna kn, a sredstva za civilnu zaštitu bit će veća za 67 posto u odnosu na 2020. godinu. Za kulturu se planira gotovo 4 milijuna kn, a za sport 7,1 milijun kn.

Drugi rebalans proračuna za ovu godinu

Na sjednici je donesen i drugi rebalans proračuna za 2020. godinu koji iznosi 1.163.417.944,00 kn, što je manje za 1,24 posto u odnosu na prvi rebalans. Izvorni proračun temeljem novog rebalansa iznosi 438.857.553,00 kn što je smanjenje u odnosu na prvi rebalans za 5,37 posto. Rebalans II. je donesen radi potrebe preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata sukladno dosadašnjoj realizaciji, prijenosu neiskorištenih sredstava kredita, otvaranja novih projekata i aktivnosti te usklađivanja prihoda s rashodima.

Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije dana je suglasnost da se kreditno zaduži za 1,7 milijuna kuna na 5 godina kod Zagrebačke banke uz fiksnu kamatu od 1,1 posto kako bi se kupio novi poslovni prostor u Velikoj Gorici u koji će se preseliti ravnateljstvo Zavoda. Time se stvaraju uvjeti da se u samoj ispostavi Zavoda u Velikoj Gorici osiguraju bolji uvjeti za rad hitne medicinske pomoći.

Izdvajamo, na sjednici su donesene VII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije. Zahtjev za izradu Plana i mišljenje na sadržaj Strateške studije o utjecaju na okoliš dalo je 14 ministarstava, 12 gradova i općina te 7 susjednih županija. Od ukupno 218 zahtjeva i mišljenja njih 75 posto je prihvaćeno u cijelosti, a 6 posto djelomično. Donesena je i odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu u Zagrebačkoj županiji. Pristojbe se kreću od 10 do 12 kuna po osobi i noćenju za boravak u smještajnim objektima, ovisno o pojedinom gradu i općini, pa tako za Veliku Goricu iznosi 12 kuna.

Aktualni sat u duhu korone

Na Aktualnom satu vijećnici su najviše pitanja postavljali vezano za epidemiološku situaciju i pandemiju koronavirusa. Zanimao ih je rad novouspostavljenog mikrobiološkog laboratorija u Rakitju, kao i uvjeti rada u ispostavama Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, ali i funkcioniranje županijskog Stožera civilne zaštite. Također, zanimalo ih je koliko stipendista Županija ima ove godine, funkcionira li model održavanja nastave na daljinu za srednjoškolce te kako napreduje kapitalna izgradnja u školstvu. Ostala pitanja odnosila su se na isplatu tzv. COVID potpora poduzetnicima, energetsku obnovu zgrada javne namjene, održavanje županijskih i lokalnih cesta, kupnju opreme za projekt JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, zbrinjavanje pasa lutalica te županijske projekte navodnjavanja poljoprivrednih površina.

Sjednica Županjske skupštine Zagrebačke županije održana je uz strogo poštivanje epidemioloških mjera, a izravan prijenos sjednice bilo je moguće pratiti preko YouTube kanala Zagrebačke županije.