Home Izdvojeno ‘Antistres’ vodič trebao bi pomoći roditeljima i njihovim prvašićima

‘Antistres’ vodič trebao bi pomoći roditeljima i njihovim prvašićima

PODIJELITE

Centar za djecu, mlade i obitelj predstavio je priručnik ‘Ulazak u svijet škole – Vodič za roditelje’. Cilj je ublažiti stresno razdoblje, koje u pravilu uvijek prethodi ulasku prvašića u svijet obrazovanja.

Autotim

jagodić

– To nije događaj za kojeg moraju biti spremna samo djeca, već i svi akteri, a to su i roditelji i škola i vrtić, koji zapravo predaje djecu dalje u školu. Svi zajedno moramo biti spremni kako bi se taj prijelaz proveo što bezbolnije i djeci omogućili dobar start u školu – kazala je recenzentica priručnika, prof.dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić.

Autorice Ljubica Lovreković, Sandra Matijević, Ljerka Skendrović i Sanda Puljiz Vidović u priručniku odgovaraju na brojna roditeljska pitanja. Također, ponuđene su igre i aktivnosti kojima se može poticati djetetov razvoj, a roditelji upoznati sa zakonskim odredbama koje se odnose na upis u školu.

priručnik-djeca

 

puljiz

aa– Imamo dosta savjeta koji se odnose na razvoj dječje pažnje, kako djecu emocionalno pripremiti za školu, da će imati učiteljicu koja će biti važna osoba u njihovu životu, ali i na to da će morati sjediti u razredu. U Priručniku je dosta i govorno-jezičnih vježbi – pojasnila je Sanda Puljiz Vidović.

Ideja o pisanju Vodiča za roditelje proizašla je iz  “Grupe za buduće prvašiće”, programa koji se već deset godina provodi u Centru, a kojeg je osmislila Sandra Matijević. Nadograđivajući i nadopunjavajući program, Matijević je uočila kako u njega svakako treba uključiti i roditelje, budući da je i njima potrebna priprema za školu, a ne samo djeci.

priručnik1

aa– Ono što je najvažnije, priručnik daje korisne savjete o tome kako s djecom razgovarati na temu škole, kako ih pripremati, a sve to na jedan za djecu razigrani način, bez drilanja vještina, već razvijanja pred vještina potrebnih za učenje u školi kao što su pred čitalačke i pred matematičke vještine. Djecu je potrebno pripremiti i za određene teme s kojima će se susresti u školi – dodala je Gordana Kuterovac Jagodić.

priručnik2

Priručnik ‘Ulazak u svijet škole – Vodič za roditelje’ dobit će roditelji svih budućih školaraca s područja Velike Gorice.