Home Gospodarstvo AGLOMERACIJA Krenuo treći natječaj za pročistač, traži se izvođač s bogatim iskustvom

AGLOMERACIJA Krenuo treći natječaj za pročistač, traži se izvođač s bogatim iskustvom

PODIJELITE

Krenuo je treći natječaj za pročistač. Obavijest o nadmetanju za izvođenje radova u otvorenom postupku pod nazivom ‘SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VELIKA GORICA – Projektiranje i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica i izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava’ objavljena je u ponedjeljak u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je 27. studenoga 2023. u 12 sati. Procijenjena vrijednost nabave je 21.275.731,63 eura bez PDV-a. Očekivani termin početka radova je travanj 2024. godine. Rok dovršetka je 36 mjeseci, u što je uključen i pokusni rad od 12 mjeseci. Razdoblje obavještavanja o nedostacima traje dodatna 24 mjeseca. Točni datumi početka i završetka radova će se definirati ugovorom o izvršenju radova.

Gospodarski subjekt stručnu sposobnost za izvođenje radova ima dokazati time što je u proteklih deset godina izveo radove iste ili slične predmetu nabave minimalne ukupne vrijednosti 16,5 milijuna eura.

Iskustvo se dokazuje maksimalno jednim projektom projektiranja i radova zajedno, odnosno maksimalno dvama projektima ukoliko odvojeno dokazuje iskustvo na poslovima projektiranja (minimalna vrijednost 1,5 milijuna eura) i iskustvo na poslovima radova (minimalno 15 milijuna eura).

Ne priznaje se iskustvo stečeno pri postrojenjima za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda.

Prije objave natječaja VG Vodoopskrba je u prethodnom savjetovanju razmotrila 38 primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata te je o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima sastavila izvješće.

Više o temi u našoj arhivi Aglomeracija.