Home Kultura Županija osigurala 80 milijuna kuna za sanaciju zgrada od potresa

Županija osigurala 80 milijuna kuna za sanaciju zgrada od potresa

Poziv je namijenjen za sanaciju zgrada javne namjene

PODIJELITE

Zagrebačka županija poziva pravne osobe i tijela s područja Zagrebačke županije koji upravljaju zgradama javne namjene koje su oštećene u potresu da dostave prijave. Prijavom mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratnih sredstava. Poziv je namijenjen gradovima, općinama, školama, muzejima, crkvama, domovima zdravlja i slično.

Ove godine će za svrhu obnove biti na raspolaganju 80 milijuna kuna decentraliziranih sredstava. Visina odobrenog iznosa za financiranje sanacija ovisit će o indeksu razvijenosti grada ili općine na kojem se nalazi oštećena zgrada javne namjene.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačke županije. Prijave je moguće dostaviti preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Zagrebačke županije koja se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 72.

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje dostupni su ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona: 01/6311733 ili 01/6311763 te na e-mail adrese: martina.smircic@zagrebacka-zupanija.hr te m.prce@zagrebacka-zupanija.hr.