Home Izdvojeno Ukinute subvencije za odvoz fekalnih voda i troškove prijevoza pitke vode

Ukinute subvencije za odvoz fekalnih voda i troškove prijevoza pitke vode

PODIJELITE

Početkom godine Grad je Odlukom gradonačelnika donio Zaključak o subvencioniranju dijela troškova odvoza fekalne kanalizacije na području Grada Velike Gorice u iznosu od dvjesto kuna po cisterni za naselja u kojima nije izgrađena mreža fekalne kanalizacije i u kojoj ne postoji mogućnost priključenja na istu. Istoga je dana donesen i Zaključak o subvencioniranju dijela troškova prijevoza pitke vode na području Grada Velike Gorice, kojim se subvencionira dio troškova prijevoza pitke vode u iznosu od 200 kuna za prijevoz do deset kilometara te 230 kuna za prijevoz preko deset kilometara po cisterni od 8 m3. Zaključkom se odredilo da se odluka primjenjuje jednom mjesečno, isključivo za potrebe vode za piće na područjima u kojima nema vodoopskrbne mreže i ne postoji mogućnost priključenja na nju. Za izvršenje obiju odluka bila je zadužena VG Vodoopskrba.

Oba su Zaključka u studenome prošle godine stavljena van snage.