Home Gospodarstvo Udruženje obrtnika organizira pripreme za majstorske ispite

Udruženje obrtnika organizira pripreme za majstorske ispite

PODIJELITE

Udruženje obrtnika Velika Gorica organizira pripreme za polaganje majstorskih ispita, za nadolazeće ispitne rokove u studenome. Prijave traju do 18. rujna. Pripreme će se održavati u prostorima Udruženja obrtnika, Kurilovečka 5, u suradnji s Obrtničkim učilištem Zagreb, koje će ih i provoditi.

– Nakon besplatnog uvodnog, informativnog predavanja, slijedi nastava iz stručno-teorijskih sadržaja, iz gospodarstva i financija, prava i pravnih propisa i radne pedagogije. Nastava iz strukovnih sadržaja organizirati će se prema zanimanjima u manjim skupinama s nastavnikom za svako pojedino zanimanje. Svim polaznicima priprema za polaganje majstorskog ispita Obrtničko učilište osigurat će pisane materijale u svrhu što boljeg i uspješnijeg polaganja majstorskog ispita. Cijena priprema za polaganje majstorskog ispita iznosi 4.400,00 kuna s mogućnošću obročnog plaćanja u četiri rate, a prema računu kojeg će polaznici dobiti na nastavi. Troškove sufinancira Ministarstvo poduzetništva i obrta- poručuju iz goričkog Udruženja obrtnika.

UVJETI ZA PRISTUPANJE MAJSTORSKOM ISPITU

Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit, osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit, osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana, osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit, osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana. (Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.) Gornja životna granica za prijavu ispita nije propisana.

Programi majstorskih ispita mogu se polagati za ova majstorska zvanja: Alatničar, Autoelektričar, Autolakirer, Autolimar, Automehaničar, Bravar, Brodski mehaničar, Dimnjačar, Elektroinstalater, Elektromehaničar, Elektroničar – mehaničar, Fasader, Fotograf, Frizer, Galanterist, Graditelj brodova, Graditelj orgulja, Glazbalar, Instalater grijanja i klimatizacije, Kemijski čistač, Klesar, Klobučar, Kotlar, Kovač, Kozmetičar, Krojač muške odjeće, Krojač ženske odjeće, Limar, Krovopokrivač, Krznar, Kuhar, Ljevač, Mehaničar poljoprivredne mehanizacije, Mesar, Mlinar, Mljekar, Natkonobar, Očni optičar, Obućar, Ortopedski obućar, Pećar, Pediker, Pekar, Pismoslikar, Plinoinstalater, Precizni mehaničar, Puškar, Slastičar, Soboslikar – ličilac, Staklar, Stolar, Strojobravar, Tapetar, Tesar, Tokar, Trgovac, Urar, Vodoinstalater, Vodoinstalater, Zidar i Zlatar.

Majstorski ispit je najviši stupanj obrazovanja za strukovne kvalifikacije u kojim se stječu najuglednije kompetencije i kvalifikacija majstor, a majstorska diploma je  dokument te se upisuje u radnu knjigu. Titula majstora u određenom zvanju temelj je za osnivanje vlastitog obrta ili tvrtke. Majstorska zvanja  najviša su razina kojom se u Hrvatskoj i u Europskoj uniji stječu kompetencije za samostalni rad i vođenje poslovanja otvaranjem obrta ili tvrtke. Majstorska diploma stječe se polaganjem majstorskog ispita.