Home Gospodarstvo U Turopoljskom lugu zasadili 1000 sadnica hrasta lužnjaka

U Turopoljskom lugu zasadili 1000 sadnica hrasta lužnjaka

Šume znače život!

PODIJELITE

U sklopu Dukatove kampanje, a u suradnji s Hrvatskim šumama, započela je sadnja 10.000 sadnica stabala. U akciji pošumljavanja 50-ak Dukatovih zaposlenika posadilo je 1.000 sadnica hrasta lužnjaka u mladoj šumi u Turopoljskom Lugu nedaleko Velike Gorice, na površini od 4.000 m2.

“U našem svakodnevnom radu kontaktiramo i surađujemo s lokalnim zajednicama, udrugama, poduzećima i školama s ciljem promicanja i podizanja svijesti kod svih građana o važnosti i značenju šuma. Šume znače život i zato Hrvatske šume uvijek podupiru i podržavaju svaku inicijativu u tom smjeru. Zahvaljujemo Dukatu na projektu koji je tematski vezan za šume.” izjavio je u povodu Dukatova korporativnog projekta pošumljavanja Krunoslav Jakupčić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Ova je inicijativa pokrenuta s ciljem obnavljanja hrvatskog šumskoga fonda i dio je desete obljetnice projekta „VOLIM MLIJEKO!“.

Uz hrast lužnjak u šumi kod Turopolja, u prvoj polovici travnja još će 9.000 sadnica bukve biti posađeno u Gorskom kotaru, u šumi stradaloj najezdom potkornjaka kod Vrbovskog, na površini od 45.000 m2.

Inače, već devet godina u sklopu Zelene čistke Dukatovi volonteri čiste ilegalna odlagališta otpada u Zagrebu, Bjelovaru i Karlovcu.