Home Izdvojeno U Gorici educirani mladi facilitatori

U Gorici educirani mladi facilitatori

PODIJELITE

U sklopu projekta Mladi u fokusu – razvoj lokalnog programa za mlade Grada Velike Gorice, održana je edukacija za mlade facilitatore.

Cilj edukacije je postignut pružanjem novih znanja o metodi društvenog istraživanja – fokus grupa, metodama vođenja grupnog procesa, vještinama moderiranja i samoprezentacije. Na edukaciji su sudjelovali partneri i nositelji projekta Mladi u fokusu. Edukaciju je proveo vanjski suradnik na projektu Robert Babić iz WYG savjetovanja d.o.o.

mladi25

Edukacija za mlade facilitatore, nadovezuje se na provedeno Istraživanje potreba i problema mladih u Gradu Velikoj Gorici. Provedba Fokus grupa sa mladima omogućit će razjašnjavanje rezultata istraživanja te razumijevanje stavova, motiva i osjećaja mladih.

Nakon edukacije facilitatora, organizirati će se fokus grupe sa mladima u Gradu Velikoj Gorici. Na fokus grupama, facilitatori će diskutirati sa mladima o njihovim potrebama i problemima s kojima se susreću u Gradu Velikoj Gorici te će komentirati rezultate Istraživanja problema i potreba mladih u našem gradu.

Nakon provedenih fokus grupa i analize rezultata istraživanja, započet će izrada prijedloga Programa za mlade Grada Velike Gorice.