Home Izdvojeno SVE INFORMACIJE O prijavama za upis u dječje vrtiće na području grada

SVE INFORMACIJE O prijavama za upis u dječje vrtiće na području grada

Donosimo sve informacije o načinu prijave, podatke o dječjim vrtićima, rokovima, programima i načinu prijave, kao i kontakte u slučaju da vam je potrebna pomoć

PODIJELITE

2021. godina peta je godina postojanja e-upisa u dječje vrtiće na području grada za koje će uskoro krenuti prijave. Kako navode iz Grada, ovime je prijava za upis pojednostavljena i sigurna, posebice za one roditelje koji koriste sustav e-Građani jer će time prikupljanje dokumentacije biti još jednostavnije. U nastavku donosimo sve informacije o prijavama, podatke o dječjim vrtićima, rokovima, programima i načinu prijave, kao i kontakte u slučaju da vam je potrebna pomoć.

Kada se mogu podnijeti zahtjevi?

Zahtjevi za upis djece u dječje vrtiće podnose se od 3. do 14. svibnja ove godine na web stranici e-Upisi koja se nalazi na poveznici: eupisi.gorica.hr

Kako se podnose zahtjevi za prijavu?

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo elektronskim putem u jedan dječji vrtić. Za online prijavu neophodno je imati adresu elektroničke pošte (e-mail). “Preporučujemo da prijavu vršite putem računala, a ne mobilnih telefona, na preglednicima Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.”, navode iz Grada.

Gdje mogu dobiti pomoć?

Za one kojima je potrebna pomoć, mogu se obratiti Helpdesk službi za pomoć korisnicima putem e-mail adrese: helpdesk@fleksbit.hr i telefonom na 0800 26 26 radnim danom od 8 do 20 sati.

Za informacije o dječjem vrtiću, možete se obratiti dežurnim djelatnicima na navedene brojeve telefona ponedjeljkom od 15 do 18 sati, a od utorka do petka od 10 do 12 sati. “Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.“, dodaju.

Navedeni brojevi mobilnih telefona dostupni su za pomoć roditeljima isključivo u vrijeme predaje zahtjeva za upis djece (od 3. do 14. svibnja). Izvan navedenih datuma i termina informacije se mogu dobiti putem službenih mailova koji su objavljeni na web stranicama svih pojedinih dječjih vrtića.

Koji su ponuđeni programi predškolskog odgoja i obrazovanja?

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – SVI DJEČJI VRTIĆI – za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu

2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN
– program ranog učenja engleskog jezika – Kolareva 39
– program ranog učenja njemačkog jezika – Kolareva 43b
– dramsko-scenski program – Vidrićeva 2
– Montessori program – Vidrićeva 2
– Montessori program – Kolareva 39

DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA
– sportski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
– program ranog učenja engleskog jezika – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
– program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3
– Montessori program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
– Montessori program – Pucekovićeva 2
– program ranog učenja engleskog jezika – Pucekovićeva 2
– dramsko-scenski program – Pucekovićeva 2
– program ranog učenja engleskog jezika – Kurilovečka 3
– Montessori program – Kurilovečka 3

DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
– program za djecu s teškoćama u razvoju – Ulica kralja Petra Svačića 12
– program ranog učenja engleskog jezika – Ulica kralja S.Tomaševića 17c i Ulica kralja
P. Svačića 12
– program ranog učenja engleskog jezika – Koprivnička 2

DJEČJI VRTIĆ KORACI
– program ranog učenja engleskog jezika – A. Stepinca 12
– sportski program – A. Stepinca 12

DJEČJI VRTIĆ DIDI
-program ranog učenja engleskog jezika – Kolodvorska 64/2

3. PROGRAM PREDŠKOLE
– Dječji vrtići Ciciban, Lojtrica, Velika Gorica i Žirek – obvezan program za djecu u godini – prije polaska u osnovnu školu (odnosi se na djecu koja ne polaze dječji vrtić)

Koje sve dokumente treba priložiti?

Uz podnošenje Zahtjeva potrebno je elektronskim putem priložiti sljedeće skenirane/fotografirane dokumente:

– rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu/boravištu djeteta ili osobnu iskaznicu
– uvjerenja o prebivalištu/boravištu (ne starije od 6 mjeseci) ili osobne iskaznice roditelja/skrbnika,

Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada Velike Gorice (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.

Koja je potrebna dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu?

Ostala dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (nije potrebna za upis u program predškole – Malu školu):
– dokaz o zaposlenju roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji – ne starija od 30 dana od datuma prijave
– dokaz o redovitom školovanju roditelja – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
– medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta (nalazi stručnjaka zdravstvenih ustanova, povijest bolesti, otpusno pismo i sl.) i Rješenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili HZZO,
– za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – Rješenje Centra za socijalnu skrb,
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
– za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
– dokaz o samohranosti roditelja – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
– za dijete iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu.

Originalnu dokumentaciju te potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta i kopiju iskaznice imunizacije roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) propisane su prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis programe predškolskog odgoja, prednost ostvaruju:
– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
– dijete oba zaposlena roditelja
– dijete samohranog zaposlenog roditelja
– dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

Gdje će se nalaziti rezultati upisa u vrtiće?

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.koracionline.com , www.vrticdidi.hr ) 31. svibnja ove godine. Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića (odnosi se na vrtiće kojima je osnivač Grad Velika Gorica) u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2021. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.