Home Gospodarstvo Raspisan natječaj za dodjelu vrtnih parcela u Podbrežnici

Raspisan natječaj za dodjelu vrtnih parcela u Podbrežnici

PODIJELITE
foto: Arhiva

U sklopu provođenja projekta ”Gradski vrtovi” Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisao je Natječaj za davanje vrtnih parcela na korištenje i to u Podbrežnici, na kraju Zadarske ulice i na kraju Sinjske ulice. Parcele će se dati na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara, stoji u Natječaju. Parcele se mogu koristiti za proizvodnju hrane, povrća i jagodastog voća, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Velike Gorice koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište. Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

Natječaj je otvoren do 5. svibnja ove godine, a sve detalje vezane za prijavu i sam Natječaj možete potražiti ovdje.