Home Izdvojeno PRIJAVI SE Raspisani javni pozivi za kulturne i socijalne programe

PRIJAVI SE Raspisani javni pozivi za kulturne i socijalne programe

PODIJELITE

Grad Velika Gorica raspisao je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2022. godinu kao i Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice.

Za potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi ulaze oni programi koji za cilj imaju unapređenje kvalitete života djece, mladih i obitelji u socijalno zaštitnoj potrebi, zatim unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te zdravstvenu zaštitu i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

Sve zainteresirane ustanove trebaju svoje programe/projekte prijaviti isključivo na propisanim obrascima u papirnatom i elektronskom obliku, na CD-u).

Rok za predaju programa je 30. rujan 2021., a više informacija potražite na webu Grada Velike Gorice na www.gorica.hr