Home Izdvojeno Objavljena strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom grada Velike...

Objavljena strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom grada Velike Gorice

U našem gradu živi 6131 osoba s invaliditetom, što ukupno čini 9,7 % ukupnog stanovništva grada

PODIJELITE
Foto: Unsplash / Ilustracija

Od danas do 7. srpnja se na savjetovanje s javnošću daje Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Velikoj Gorici živi 6131 osoba s invaliditetom od čega je 3630 muškarac (59%) i 2501 žena (41%), što ukupno čini 9,7 % ukupnog stanovništva Grada. Najveći broj osoba s invaliditetom su starije od 65 godina, 2758 osoba ili oko 45%, dok je 2740 osoba u radno aktivnoj dobi od 20 do 64 godine što je oko 40 % u ukupnom udjelu osoba s invaliditetom. Invaliditet je prisutan u svim dobnim skupinama, oko 15% udjela čine djeca i mladi u dobi do 19.-te godine života.

Cilj je unaprjeđivanje svih ljudskih prava osoba s invaliditetom

Cilj ove, već treće velikogoričke strategije je stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim životnim područjima te sprečavanje diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti. Ostvarit će se kroz financijsku pomoć te različite socijalne i zdravstvene usluge.

Svrha Strategije je unapređivanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom i unapređivanje i poštivanje njihova urođenog dostojanstva. Temeljna načela su poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije, uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba; nediskriminacija; puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske različitosti i čovječnosti; jednakost mogućnosti; pristupačnost; jednakost muškaraca i žena; poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.

Nositelji su Grad, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada, odgojno-obrazovne ustanove, ustanove zdravstva i socijalne skrbi te civilni sektor. Kompletnu Strategiju možete pronaći na stranicama Grada Velike Gorice.