Home Izdvojeno Objavljena godišnja izvješća o kvaliteti zraka: Evo kakvo je stanje u Velikoj...

Objavljena godišnja izvješća o kvaliteti zraka: Evo kakvo je stanje u Velikoj Gorici

PODIJELITE

Državni hidrometeorološki zavod objavio je Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2023. godini. Na mjernoj postaji u Velikoj Gorici mjerene su koncentracije dušikovog oksida i ozona.

Izvještaj je objavio i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Oni su mjerili koncentraciju lebdećih čestica PM2,5.

S obzirom na koncentracije dušikovog oksida i ozona, zrak je u Velikoj Gorici uvjetno I. kategorije, a u odnosu na lebdeće čestice PM2,5 bezuvjetno I. kategorije. Oba izvješća možete pronaći OVDJE.

Izvješće DHMZ-a

Koncentracija dušikovog oksida izmjerena je 6910 puta (obuhvat 79%), a granična vrijednost nijednom nije prekoračena. Zbog toga što je obuhvat mjerenja bio manji od 85%, kategorizacija zraka kao I. kategorije s obzirom na NO2 smatra se uvjetnom.

Obuhvat mjerenja ozona bio je na 80%. Granične vrijednosti u 2023. godini prekoračene su 9 puta. Niti jedan put nije prekoračen prag obavijesti i upozorenja.

“Obuhvat na postaji Velika Gorica manji je od minimalnog obuhvata zbog povremenih smetnji u radu analizatora te povremenih prekida prijenosa podataka u sustavu za prikupljanje i slanje podataka”, komentar je u izvješću.

Izvješće IMIMR-a

Na mjernoj postaji u Velikoj Gorici gravimetrijski su određivane masene koncentracije lebdećih čestica aerodinamičkog promjera manjeg od 2,5 pm (PM2,5).

Na mjernoj postaji u Velikoj Gorici srednje godišnje vrijednosti PM2,5 frakcije lebdećih čestica nisu prelazile graničnu vrijednosti od 25 µg/m3 te je zrak bio I. kategorije kvalitete, a nije dolazilo ni do prekoračenja indikativne vrijednosti od 20 µg/m3.

Ipak, srednje godišnje vrijednosti PM2,5 frakcije bile su u Velikoj Gorici više od gornjega praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine.

S obzirom na izmjereno, kvaliteta zraka u odnosu na čestice PM2,5 bezuvjetno je u Velikoj Gorici I. kategorije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je priopćenje vezano za izvješća i komentar.