Home Izdvojeno Objavljen natječaj za prenamjenu dijela zgrade Goričanke u dječji vrtić

Objavljen natječaj za prenamjenu dijela zgrade Goričanke u dječji vrtić

PODIJELITE

VG Goričanka objavila je otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu prostora garaže sa spremištima i administrativnog prostora u dječji vrtić u dvije grupe. Projekt je ukupno vrijedan 1,53 milijuna eura + PDV, od čega se građevinski i obrtnički radovi cijene na 1,36 milijuna eura, a oprema prostora vrtića 175 tisuća eura. Rok za dostavu ponuda je 12. lipnja. Trajanje ugovora za radove je 4 mjeseca, a za opremanje 6 mjeseci.

Arhitektonski projekt i mjere zaštite od požara izradila je tvrtka OCD ARHITEKTI d.o.o. iz Zagreba. Građevinski projekt konstrukcije djelo je tvrte KAP4 d.o.o. iz Zagreba. Elektrotehničke projekte izradila je tvrtka VUKUŠIĆ PROJEKTI d.o.o. iz Velike Gorice. Strojarski projekt vodovoda i odvodnje odradio je PROJEKTNI BIRO – GRIJANJE d.o.o. iz Zagreba. Projet građevinske fizike izradio je Ured Gorana Vučkovića iz Zaprešića. Projekt termotehničkih instalacija izradio je TERMOINŽENJERING PROJEKTIRANJE d.o.o. iz Zagreba. Elaborat zaštite na radu napisao je INSPEKTING d.o.o. iz Zagreba.

“Projektom se planira prenamjena i rekonstrukcija funkcionalne cjeline garaže sa spremištima negorivog materijala i administrativnog prostora s garderobama i sanitarijama u prostor dječjeg vrtića; dogradnja ulaznog trijema s nadstrešnicom i djelomično natkrivenih terasa vrtićkih i jasličkih jedinica; uređenje dječjeg igrališta na postojećoj travnatoj površini uz jugoistočnu i jugozapadnu među te uklanjanje i prilagodba postojećih parkirališnih mjesta”, opis je projektnog zadatka.

Zona obuhvata planiranog zahvata iznosi ukupno 857 m2 i smještena je u južnom dijelu glavne zgrade. Zahvatom se planira prenamjena i pregrađivanje dijela garaže u prostor još dviju vrtićkih i triju jasličkih skupina.

Prostor će se rekonstruirati na način da će se rušenjem, pregrađivanjem i razdvajanjem dobiti prostori za vrtićke i jasličke jedinice te prostori za zaposlenike vrtića te kuhinja. Izvest će se novi ulazni trijem s nadstrešnicom i nove terase. Uredit će se dječje igralište veličine 1825 m2. Jedan dio parkirališnih mjesta će se ukloniti, na njihova mjesta zasadit će se deset stabala te još 26 na zelenoj površini.