Home Vijesti Obilježava se Dan bijele rode: U našoj županiji gnijezdi oko 250 parova

Obilježava se Dan bijele rode: U našoj županiji gnijezdi oko 250 parova

Uz Sisačko-moslavačku županiju najbogatiji smo ovim divnim bićima

PODIJELITE
Foto: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

Danas, 24. kolovoza, obilježavamo Dan bijele rode. Roda je ugrožena vrsta čiji opstanak uvelike ovisi i o našem načinu života na selu. Preferira vlažne livade i poljoprivredna zemljišta koja se koriste na tradicionalan način jer upravo na njima nalazi najviše svoje hrane.

U Zagrebačkoj županiji gnijezdi oko 250 parova bijele rode, te smo uz Sisačko-moslavačku županiju najbogatiji ovim divnim bićima. U Hrvatskoj gnijezdi između 1100 do 1300 parova od čega gotovo 900 parova u slivnom području rijeke Save.

Rode su u Hrvatskoj najviše ugrožene promjenama staništa do kojih dolazi zbog modernizacije poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja te prekomjerne upotrebe pesticida. Sačuvajmo rode, vrlo su korisne! Na ekološki način, besplatno, uništavaju ogroman broj glodavaca.

Kao i godina do sada, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije će u suradnji s Turističkom zajednicom općine Pisarovina te udrugom Zdenčina 1562 obilježiti Dan roda tradicionalnom biciklijadom „Put bijele rode“ u nedjelju 18. rujna 2022. godine od 14:00 sati.