Home Izdvojeno Mladi, prijavite se! Otvoren Javni poziv za nove članove Savjeta mladih

Mladi, prijavite se! Otvoren Javni poziv za nove članove Savjeta mladih

Mlade do 30 godina može prijaviti udruga ili stranka ili trebaju prikupiti minimalno 40 potpisa mladih koji ističu njih ovu kandidaturu

PODIJELITE

Danas na temelju Zakona o savjetima mladih upućen Javni poziv za nove članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice. Za prijavu zainteresirani imaju 15 dana od objave, a kandidirati se mogu ove osobe:

– koje imaju prebivalište ili boravište na području Grada Velike Gorice,
– koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Uz to, član Savjeta mladih može istovremeno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave. Članove mogu prijaviti udruge koje su, sukladno statutu, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih, a svi koji imaju sjedište odnosno prebivalište/boravište na području Grada Velike Gorice da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice.

Za one koje ne prijavljuje stranka ili udruga, potrebno je skupiti najmanje 40 potpisa mladih koji treba sadržavati: ime i prezime, datum i godinu rođenja, adresu stanovanja, osobni identifikacijski broj (OIB) i vlastoručni potpis.

Više o obveznim dokumentima te postupku izbora možete pronaći na stranicama Grada OVDJE.