Home Izdvojeno Kontrolore HTV-a više ne trebate puštati u stan

Kontrolore HTV-a više ne trebate puštati u stan

PODIJELITE

Kontrolori HRT-a više ne smiju ući u vaš dom provjeriti imate li prijamnik. Naime, Visoki upravni sud donio je koncem lipnja presudu prema kojoj je ukinuo dijelove Odluke o načinu odjave prijamnika HRT-a jer ista nije sukladna sa Zakonom o HRT-u, a sud smatra da je u pojedinim odredbama HRT izašao iz zakonskih okvira kod donošenja navedene odluke, piše tportal.

Ukinuti dijelovi odnose se na to da potpis obveznika plaćanja mjesečne pristojbe mora biti javnobilježnički ovjeren, baš kao i potpis opunomoćenika. Također je ukinut dio Odluke koji se odnosi da se zahtjev za odjavu prijamnika podnosi se isključivo na službenom obrascu HRT-a , ali i dio kojim se dopuštalo ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provođenje kontrole posjeda prijamnik.

Sud je odlučio poništiti i dio prema kojem ako kontrolora ne bi ste pustili u kuću, da vidi imate li prijamnik ili ga nedopušteno koristite, HRT bi vas ponovo prijavio kao pretplatnika. No to ne znači da ako budete imali neprijavljeni ili budete koristili odjavljeni prijamnik, da vam HRT ne može napisati prekršajnu prijavu. A kako će dokazati imate li vi prijamnik ili ga neovlašteno koristite, druga je stvar.

Josip Kudić iz Labina odlučio je 28. listopada 2011. godine pisanim putem otkazati RTV-pristojbu zbog nekorištenja RTV-usluge. Zahtjev je podnio pisanim putem na običnom papiru, a HRT to nije prihvatio, već je zatražio da to napravi na propisanom obrascu – ‘HRT-ovu zahtjevu za odjavu RTV-prijamnika’, čiji sastavni dio je ‘Izjava’ zbog čijeg sadržaja je odbio potpisati taj obrazac.

Naime, u spornoj Odluci čiji je Izjava sastavni dio, stoji da je ‘propisano da dopušta ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provođenje kontrole posjeda prijamnika’ i da je ‘upoznat s činjenicom da ga je u slučaju odbijanja, odnosno, onemogućavanja HRT-a u provođenju kontrole posjeda prijamnika, HRT ovlašten ponovo prijaviti za plaćanje mjesečne pristojbe’.

Nezadovoljan HRT-ovim traženjem Kudić je u kolovozu 2013. godine podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o načinu odjave prijamnika i Odluke o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe Visokom upravnom sudu.

U svom podnesku Kudić se pozvao na odredbe Ustava RH o nepovredivosti doma i ograničenjima pretrage doma, istaknuo je da Zakonom o HRT-u takva mogućnost nije predviđena, zbog čega smatra navedene odredbe Odluke neustavnima i nezakonitima. Također je osporavao i sam Zahtjev za odjavu RTV prijamnika, koji mu je dostavljen u povodu njegova pisanog obraćanja HRT-u za otkazivanje RTV-usluga, smatrajući ga pojedinačnom odlukom donesenom na temelju općeg akta.

S njegovim prijedlogom HRT se nije složio smatrajući da se Izjava daje se samo i jedino za određenu svrhu i namjenu, odnosno, u svrhu kontrole u izjavi o odjavi prijamnika iznijetih činjenica i ne predstavlja kršenje odredbi Ustava Republike Hrvatske o nepovredivosti doma. Naveli su da su oni (HRT) tijelo javne vlasti te da imaju pravo donositi opće akte.

Međutim, sud je bio drugačijeg mišljenja i odlučio je ukinuti dijelove Odluke o načinu odjave prijamnika.