Home Izdvojeno Kako opravdati izostanak djeteta s nastave

Kako opravdati izostanak djeteta s nastave

PODIJELITE
Foto: ilustracija

Novim Pravilnikom o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera donesena su nova pravila o opravdavanju izostanka učenika s nastave.

U slučaju nepravodobno podnesenog zahtjeva za odobrenjem izostanka roditelj može više puta godišnje opravdati izostanak djeteta s nastave u trajanju do tri radna dana. Izostanak zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri dana dokazuje se liječničkom potvrdom. Izostanak se može pravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge fizičke ili pravne osobe (MUP, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, učenički dom, škola stranih jezika, KUD, sportski klub, kazalište, specijalistička organizacija). Dokaz je o opravdanom izostanku i e-potvrda o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Izostanak s nastave u slučaju pravodobno podnesenog zahtjeva roditelja može odobriti: I) učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dan, II) razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, III) ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana i IV) učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.