Home Gospodarstvo Imate naučnika? Evo za koja zanimanja možete dobiti novčanu potporu

Imate naučnika? Evo za koja zanimanja možete dobiti novčanu potporu

PODIJELITE

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za dodjelu potpora mentorima praktične nastave za 2014. godinu. Kriterij za dodjelu potpora je broj naučnika tekuće godine, s time da mentori koji imaju 3 ili više naučnika dobivaju potporu samo za 3 naučnika. Maksimalni godišnji iznos potpore po naučniku iznosi 5.000 kuna. Na natječaj se možete javiti ako u svojim radionicama ili pogonima izvodite praktičnu nastavu za ova zanimanja:

Autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, dimnjačar, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, fotograf, frizer, instalater grijanja, kemijski čistač, konobar, kozmetičar, kuhar, limar, pediker, plinoinstalater, puškar, slastičar, staklar, stolar, tapetar, tokar, vodoinstalater i zlatar.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju isključivo trgovačka društva i obrti koji posjeduju dozvolu (licencu), imaju prebivalište te radionice za izvođenje praktične nastave na području Grada Velike Gorice te osiguravaju novčanu naknadu naučnicima.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora mentorima za 2014. godinu
2. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državni, ne starija od 30 dana
4. Izvadak iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana
5. Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana
6. Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u
7. Preslika licence
8. Preslika ugovora o naukovanju/praktičnoj nastavi
9. Dokaz o uplaćenim naknadama naučnicima (za period 10,11,12/2013. i 1,2/2014.)
– isplatnica – za plaćanje naknade u gotovinskom novcu
– izvod iz žiro računa obrtnika/trgovačkog društva
10. Upravna pristojba 20 kuna

Obrazac možete preuzeti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili OVDJE

Zahtjevi za dodjelu potpora mentorima praktične nastave dostavljaju se do
31. ožujka 2014. godine na adresu:

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Trg kralja Tomislava 34 – Povjerenstvu za dodjelu potpora mentorima praktične nastave