Home Izdvojeno Imate li svu dokumentaciju za upis djeteta u vrtić?

Imate li svu dokumentaciju za upis djeteta u vrtić?

PODIJELITE

Velikogorički vrtići od danas, 2. svibnja do 13. svibnja primaju zahtijeve za upis djece. Zahtijeve roditelji ili staratelji mogu predati u sjedištu izabranog vrtića ponedjeljkom od 14 do 18 sati, a ostalim radnim danima od 9 do 15 sati. U zahtjevu se mogu navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića, a sam zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo u jedan dječji vrtić.

Nekoliko je programa predškolskog odgoja i obrazovanja koji se provode u vrtićima. Za upis djeteta u Redoviti cjelodnevni program potrebna vam je ova dokumentacija:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan na stranici www.gorica.hr i na stranicama dječjih vrtića )
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
3. uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta
4. preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja
5. potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili staratelja koje nisu starije od 60 dana
6. presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta
7. potvrde o drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa (rješenje o invaliditetu, dokaz o samohranosti – rodni list, smrtni list za premilnulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje za dijete uzeto na uzdržavanje, za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, rješenje o dječjem doplatku, i dr.)

Uvjerenje o prebivalištu djeteta i potvrde o zaposlenju roditelja moraju biti originali, a ostali dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se 30. svibnja na internet stranicama dječjih vrtića.

Sve detalje vezane za upis u vrtiće, programe koje oni nude i zahtjev kojeg je potrebno priložiti uz ostalu dokumentaciju, možete pronaći ovdje.