Home Izdvojeno GRAD: Stiže rješenje raskrižja kod Velike Mlake prilagođavanjem semafora i uvođenjem senzora

GRAD: Stiže rješenje raskrižja kod Velike Mlake prilagođavanjem semafora i uvođenjem senzora

PODIJELITE

Velika Gorica i okolica imaju nekoliko opasnih prometnih točaka na kojima se, nažalost, često nižu prometne nesreće. Jedno od tih raskrižja je i na ulazu u Veliku Mlaku, odnosno raskrižje Zagrebačke ulice i Ulice Nikole Kramarića. Iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice su, svjesni koliki problem stvara ova prometna lokacija, donijeli nekoliko bitnih izmjena koji će povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Iz prikupljenih podataka o prometnih nesrećama na predmetnom raskrižju, vidljivo je kako je prvi najčešći uzrok nastanka prometnih nesreća nepoštivanje crvenog svjetla. Drugi najčešći uzrok prometnih nesreća je neprilagođena brzina. Sukladno tome osmišljene su bitne izmjene u elementima rada semaforskog uređaja poput preraspodjele trajanja zelenog svjetla. Razlog tomu je rezultat analize koji je pokazao da se sporedni privozi u pojedinim periodima dana ne uspijevaju isprazniti zbog čega automobili često prolaze kroz crveno svjetlo. Nova preraspodjela zelenog vremena će biti dovoljna za pražnjenje cijelog privoza.

Promjene u trajanju semafora i uvođenje senzora

Analiza projektnog zadatka je pokazala da je potrebno pronalaženje optimalnog programa rada semaforskog uređaja na križanju, kojim će se na siguran način regulirati promet na privozima raskrižju. Predviđene su zato intervencije prema pojedinim signalnim grupama, odnosno prema opravdanosti upotrebe jednostrukih laterni za desno skretanje sa sporednih privoza. Naime, prometne nesreće se događaju kada vozila sa sporednih privoza na zelenu strelicu za desno skretanje, nastave smjer kretanja ravno pri čemu dolazi do bočnog sudara.

Predviđena je i implementacija videodetekcijskih senzora (IP kamera) za nadzor vozila te implementacija kamera za verifikaciju raskrižja. U projektiranom rješenju je predviđena oprema za najavu vozila po pojedinim signalnim grupama (videodetekcijski senzori), a predviđene su i virtualne zone detekcije. Ovo raskrižje i inače je sastavni dio niza raskrižja koji su bežično povezani na nadzorni centar. Predmetni centar vrši funkciju nadzora poteza Avenije Većeslava Holjevca kroz Buzin sve do Velikopoljske ulice te zaključno do ovog raskrižja.

Elaboratom je predviđeno da se, neovisno o predviđenoj novelaciji elemenata semaforizacije na raskrižju, svakako održi postojeća povezanost na nadzorni centar i time dodatno napravi korak u smjeru povećanja sigurnosti i stupnja nadzora u našoj zoni zapadnog dijela grada.”, objašnjavaju iz Grada.

Dodavanje znakova za ograničenje brzine

Navode i kako će se zadržati trenutni koordinirani potez od Velike Gorice prema Zagrebu te da će žuto svjetlo, uz ograničenje brzine od 70km/h trajati pet sekundi. Ovo je sukladno važećim Smjernicama. Razmotrit će se i potreba za instaliranje jednostrukih lanterni ili žutih treptača sa siluetom pješaka u kretanju na pješačkim prijelazima navedenog raskrižja, s preporukom da početak zelenog signala pješačkih grupa starta istovremeno s pripadajućom kompatibilnom vozačkom grupom.

Štoviše, s obzirom na to da je brzina jedan od razloga prometnih nesreća na navedenom raskrižju, postavljaju se jednoznačna ograničenja brzine od 70 km/h – kako iz smjera Novog Zagreba, tako i iz smjera Velike Gorice. “I još, kako bi se dodatno povećala sigurnost sudionika u prometu, na predmetnom raskrižju, po izradi proračuna zaštitnih međuvremena, pojedine sekundne zaštitne vrijednosti su uvećane, što znači da je  proveden novi izračun zaštitnih međuvremena, umjesto postojećeg.”, zaključuju iz Grada.