Home Izdvojeno Demanti na tekst ”Učenici Ekonomske škole u Velikoj Gorici na nastavi tjedno...

Demanti na tekst ”Učenici Ekonomske škole u Velikoj Gorici na nastavi tjedno provedu 37 sati”

PODIJELITE

Ekonomska škola Velika Gorica poslala je demanti na tekst pod naslovom ”U tjednu su 37 sati u školi i uče čak 14 predmeta” koji je objavljen na portalu lokalni.vecernji.hr i kojeg smo prenijeli na portal kronikevg.com pod naslovom ”Učenici Ekonomske škole u Velikoj Gorici na nastavi tjedno provedu 37 sati”.

Demanti donosimo u cijelosti.

Dana 4. siječnja 2018. u Večernjem listu objavljen je članak pod naslovom „U tjednu su 37 sati u školi i uče čak 14 predmeta“. Dan poslije, 5. siječnja 2018. objavljen je na Vašem portalu Kronike Velike Gorice. Autorica članka Lana Kovačević vjerojatno je imala dobru namjeru govoriti o preopterećenosti učenika u današnjem školskom sustavu te potrebom za određenim reformama. Ne sumnjamo u dobre namjere spomenute novinarke, a također se i slažemo s činjenicom da su učenici u sadašnjem školskom sustavu opterećeni te bi u školstvo trebalo unijeti određene promjene.

Međutim, kako bi dokazala svoje tvrdnje, novinarka Lana Kovačević iznijela je niz netočnih podataka i paušalnih izjava. S obzirom da izrijekom spominje Ekonomsku školu Velika Gorica, osjetili smo potrebu uputiti demanti jer krive informacije vezane uz našu školu zbunjuju roditelje i učenike te štete ugledu Škole.

1. Autorica teksta tvrdi da učenici naše škole sjede 37 sati tjedno u školi kako kaže i naslov članka. Također napominje da se to kosi sa Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u kojem je propisano da opterećenje učenika teorijskom nastavom ne smije biti veće od 30 sati tjedno, a u općim gimnazijama mogu imati 32 dok u prirodoslovnim gimnazijama učenici smiju provesti 34 sata tjedno.

Međutim, da se autorica teksta bolje informirala, tada bi znala da je Odlukom o Izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela Nastavnog plana i programa za zanimanje Ekonomist (šifra: 060604), u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija propisano sljedeće (navodimo primjer 3. razreda jer je i novinarka Lana Kovačević navela primjer 3. razreda):

Općeobrazovni dio (14 sati tjedno):

1.       Hrvatski jezik (3)

2.       Strani jezik  (3)

3.       Vjeronauk/etika  (1)

4.       Geografija  (2)

5.       Tjelesna i zdravstvena kultura  (2)

6.       Matematika (3)

Posebni strukovni dio (18 sati tjedno):

1.       Osnove ekonomije  (2)

2.       Statistika  (2)

3.       Komunikacijsko prezentacijske vještine  (2)

4.       Računovodstvo  (3)

5.       Marketing  (2)

6.       Bankarstvo i osiguranje  (3)

7.       Vježbenička tvrtka  (2)

8.       Izborni strukovni modul  (2)

Ukupno obvezno opterećenje učenika u Ekonomskoj školi Velika Gorica je u potpunosti usklađeno sa službenim planom i iznosi 32 nastavna sata + sat razrednog odjela (1 sat tjedno) = 33 školska sata.

Škola učenicima koji žele steći više znanja iz matematike i njemačkog jezika u 3. razredu nudi mogućnost neobvezne fakultativne nastave: matematika (2 sata tjedno) i njemački jezik (2 sata tjedno). Učenici sami odabiru što žele od fakultativne nastave – neki ne žele ništa, neki jednu fakultativnu (+2 sata tjedno), neki obje (+4 sata tjedno). Fakultativna nastava je organizirana u turnusu učenika i nastavlja se na raspored, a ne odvija se u nekom kasnijem terminu u suprotnom turnusu. Dakle, ne stoji tvrdnja da učenici sjede na nastavi 37 sati, već 33 sata kako je propisano Nastavnim planom i programom za zanimanje ekonomist.

2. Nadalje, autorica tvrdi da učenici imaju 14 predmeta bez izbornih što ponovno nije točno. U 14 predmeta, 6 općeobrazovnih i 8 strukovnih predmeta ulaze i 2 sata izbornog predmeta.

3. Novinarka piše da učenici imaju 2 dana u tjednu 8 sati, a 3 dana po 7 sati, što ponovno nije točno. Naime, s obzirom da učenici imaju 33 sata uključujući i 1 sat razrednika, bez fakultativne nastave koja nije obvezatna, učenici samo mogu imati 3 dana u tjednu 7 sati, a 2 dana po 6 sati što ukupno iznosi 33 sata nastave.

4. Nadalje, autorica teksta piše da učenici imaju samo 2 sata tjedno predmet Vježbenička tvrtka kao ključan predmet kroz koji svladavaju praktična znanja za zanimanje za koje se školuju. Ta tvrdnja je točna, ali tako je propisano Strukovnim kurikulumom za ekonomske škole u Republici Hrvatskoj i naša škola za to ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Novinarka kaže da naši učenici zadnja dva dana u tjednu imaju raspored krcat stručnim predmetima što također nije istina jer su stručni predmeti kao i općeobrazovni raspodijeljeni kroz sve dane u tjednu.

6. Na kraju novinarka Lana Kovačević izjavljuje da prvi sat u našoj školi počinje u 12.30, a učenici se vraćaju kući poslije 20 sati. Niti to ne odgovara istini. Nastava u našoj školi počinje u jutarnjem turnusu u 7.30, a u popodnevnom u 13.30 sati. Ukoliko učenici imaju predsat, nastava im počinje u 12.40. U većini škola u Republici Hrvatskoj nastava počinje u 8 sati u jutro i 14 sati poslijepodne. Naša nastava započinje pola sata ranije zbog učenika putnika iz okolnih mjesta kako ne bi imali problema s prijevozom koji nije uvijek usklađen sa školskom satnicom. To odgovara i ostalim učenicima jer se ranije vraćaju kući, a za tvrdnju dotične novinarke da se vraćaju iza 20 sati navečer, možemo samo reći da to ovisi o mjestu stanovanja naših učenika i na što naša škola doista nema nikakav utjecaj. Također bismo trebali spomenuti da naši učenici putnici odlukom Nastavničkog vijeća, a uz suglasnost roditelja smiju ranije napustiti zadnji sat nastave.

Dakle, iz svega navedenog vidljivo je da novinarka Lana Kovačević nije obradila problem na ozbiljan i profesionalan način iznoseći niz netočnih i neprovjerenih informacija. Time je poslala i lošu poruku učenicima. Odnosno, svoj pristup ozbiljnom problemu svela je na „žutu štampu“ umjesto da je svojim člankom poručila da se novinarstvom može i treba baviti samo ona osoba koja je objektivna, vjerodostojna i stručna te da mora imati određene kompetencije za obradu teme o kojoj piše. U protivnom, postiže se suprotan efekt. Kao što se zna da cilj ne bi smio opravdavati sredstvo, tako ni dobre namjere novinarke ne mogu opravdati nanošenje štete ugledu naše škole koja je u svojoj zajednici, a i šire, poznata po svojoj kvaliteti, stručnosti i brizi za učenike.

Ekonomska škola Velika Gorica

Ravnateljica

Vesna Brkljačić, prof.