Home Izdvojeno Centar za socijalnu skrb pomaže u nabavci drva za ogrijev

Centar za socijalnu skrb pomaže u nabavci drva za ogrijev

PODIJELITE

U slučaju da osoba koja prima socijalnu pomoć registrira vlastiti automobil, automatski gubi pravo na pomoć, osim ako automobil služi za prijevoz osobe s invaliditetom.

Marija_Zirovic

TRI KUBIKA DRVA

Građanima koji su u teškoj financijskoj situaciji, Centar za socijalnu skrb Velika Gorica i ove će godine pomoći u nabavci drva za ogrijev. Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se, jednom godišnje, osigurati 3 m³ drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška, ako je korisnik pomoći za uzdržavanje. A što činiti samcu ili obitelji koja ne može sama financirati nabavku ostatka drva za ogrijev potrebnih za cijelu zimu, pitali smo Mariju Žirović, ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Velika Gorica.

–  Ako obitelj ili samac potroši drva za ogrijev i više nema novca za nabavku novih, mogu se javiti Centru za socijalnu skrb kako bi mogli ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć  –  kaže ravnateljica.

DO 2500 KUNA GODIŠNJE ZA IZVANREDNE OKOLNOSTI

Jednokratnu pomoć Centar za socijalnu skrb priznaje osobama koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i kao u ovom slučaju za nabavku drva. Takvu vrstu pomoći u Centru priznaju do iznosa koji je vezan uz potrebu, pri čemu ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može iznositi više od pet osnovica, odnosno 2500 kuna na godinu.

–  Ako je iznos potrebne pomoći veći od peterostrukog iznosa osnovice centar za socijalnu skrb dužan je pribaviti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Jednokratna pomoć može se iznimno priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama  –  ističe Žirović.

KONTROLIRAJU IMOVNO STANJE I PRIHODE

Samac ima pravo i na 600 kuna pomoći mjesečno za uzdržavanje, a ako je više članova obitelji, svaki po 400 kuna. Iz Centra za socijalnu skrb napominju da pomoć za uzdržavanje građani ne mogu ostvariti ako imaju, primjerice, drugu nekretninu koju mogu dati u najam ili u slučaju da iz imovine mogu ostvariti prihod. Podatke prilikom kontrole traže od gruntovnice i katastra. Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Kako bi se ostvarila pomoć, radno sposobni samac ne smije imati više od 600 kuna prihoda mjesečno, odnosno ako je više članova obitelji, svaki po 400 kuna.   Jednako tako, stan ili kuća u kojoj živi ne smije biti veća od 35m2 površine za jednu osobu, uvećano za 10m2 za svaku dalju osobu s mogućim odstupanjem od 10m2, dok se osobama s invaliditetom tolerira 20% više prostora.

PRATE REGISTRIRANJE AUTOMOBILA

U slučaju da osoba koja prima bilo koji oblik socijalne pomoći registrira vlastiti automobil, automatski gubi pravo na pomoć. Centar za socijalnu skrb naknadu pritom neće ukinuti jedino ako registrirani automobil služi za prijevoz osobe s invaliditetom.