Home Tagovi Mogu i sudjelujem

Tag: Mogu i sudjelujem

Uspješno završen projekt ‘Mogu i sudjelujem’

Cilj projekta bio je uključiti predškolsku djecu u proces donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

Mali Goričani žele da se čuje i njihov glas

Pravo djece na participaciju u donošenju odluka u njihovoj zajednici zapisano je u Konvenciji o pravima djeteta UN-a.