Home Izdvojeno Grad raspisao natječaj za potpore male vrijednosti u stočarstvu

Grad raspisao natječaj za potpore male vrijednosti u stočarstvu

PODIJELITE

Na natječaj se mogu prijaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Uvjet je da imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada.

Sredstva iz ovoga natječaja mogu se dobiti za:
a) izgradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice sukladno nitratnoj direktivi,
b) izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata na poljoprivrednom gospodarstvu za skladištenje hrane za stoku,
c) nabavu opreme za automatsku hranidbu,
d) muznu opremu, mljekovod, mljekomate i opremu za hlađenje i skladištenje mlijeka,
e) nabavu nove opreme za preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda od mlijeka, kao što je hladnjak (visoki za skladištenje i čuvanje sira i mlijeka do prodaje), posudice i cjediljke za sir i druge mliječne proizvode, kalupi za sir, ormarić za ambalažu, rashladne box kutije za prijevoz sira, ručni hladnjak za transport sira, termometar za tekućinu, alati za rezanje gruša (noževi, ručne harfe i sl.), sirarski kotao, sirarski sudoper, banja marija (inox posuda odnosno vodena kupelj s duplim stijenkama za zagrijavanje gruša), nabava klima uređaja za reguliranje potrebnog temperaturnog režima zakiseljavanja sira i obrade gruša, ormarić s ključem za odvajanje sredstava za čišćenje, inox kanta za otpatke, posuda za sirutku i dr.

Za isto ulaganje korisnik potporu može dobiti samo jedanput, a iznos potpore koju može ostvariti u jednoj godini ograničen je na 10 tisuća kuna.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji možete pronaći ovdje ili ga podignuti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34. Ispunjeni zahtjev i dokumentacija predaje se gore navedenom tijelu uz naznaku ‘Zahtjev za potporu male vrijednosti za stočarstvo’.

Natječaj je otvoren do 2. prosinca, a sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, na telefonski broj 01 6269 947.