Home Tagovi Potpore

Tag: potpore

NATJEČAJ Zagrebačka županija dodjeljuje sredstva braniteljskim udrugama

Zagrebačka županija objavila je novi javni natječaj temeljem kojeg će dodijeliti 550 tisuća kuna udrugama proizašlim iz Domovinskog rata za prioritetne programe i projekte...

Imate udrugu u području socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti? Prijavite se za...

Grad Velika gorica objavio je javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe i projekte udruga iz područja socijalno - humanitarne i zdravstvene djelatnosti...

Grad poziva udruge za mlade da prijave svoje programe i projekte...

Najmanji iznos koji se može ugovoriti po pojedinom projektu je 2 tisuće kuna, a najveći 10 tisuća kuna

Iskoristite gradski novac za svoj kulturni projekt

Natječaj je otvoren do 6. veljače

Iskoristite poticaj za nastup na sajmu ili izložbi

Zagrebačka županija raspisala natječaj vrijedan 200 tisuća kuna na koji se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva, obrti, trgovačka društva i profitne ustanove sa sjedištem na području Zagrebačke županije.

Grad raspisao natječaj za potpore male vrijednosti u stočarstvu

Na natječaj se mogu prijaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe uz uvjet da imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada.

Zaslužena mirovina nakon 39 godina radnog staža

Zlata Filipović vodila je Upravni odjel za poljoprivredu posljednjih 15 godina

Za kulturne projekte i programe Grad osigurao 1,68 milijuna kuna

Gorički umjetnici i kulturne ustanove ove godine za svoje programe i projekte imaju na raspolaganju 1,68 milijuna kuna. Najmanji iznos koji mogu zatražiti po projektu je 500 kuna, a najveći 1,05 milijuna kuna.

Iskoristite potporu za svoj nastup na sajmu, izložbi ili sličnoj manifestaciji

Prednost pri dobivanju potpore imat će subjekti malog gospodarstva kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta, ali i oni koji u tekućoj godini nisu koristili potporu.