Home Izdvojeno Županija daje poticaje za izradu projekata u turizmu

Županija daje poticaje za izradu projekata u turizmu

PODIJELITE

Zagrebačka županija osigurala je 200.000 kuna za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvojne turističke objekte koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske unije. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2014. godine.

Korisnici županijske subvencije mogu biti subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge koji su registrirani za ugostiteljsku i/ili turističku djelatnost sa sjedištem/prebivalištem na području Zagrebačke županije, a koji se prijavljuju na natječaje fondova Europske unije.

akcija-skolarac2

Prihvatljivi troškovi su izrada poslovnog plana/investicijske studije, studije izvodljivosti i projektno-tehničke dokumentacije. Maksimalni iznos županijske subvencije koju pojedini korisnik može ostvariti iznosi 75 posto ukupno prihvatljivih troškova projekata (bez PDV-a), a najviše do 50.000 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj, a tekst natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web stranici Zagrebačke županije pod rubrikom Natječaji, javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo.

Za više informacija korisnici se mogu obratiti i na broj telefona 01/6009-421 ili na e-mail adresu: a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr.