Home Gospodarstvo Započela je izgradnja Poduzetničkog inkubatora: Moderni uredi, velika dvorana, mini labovi..

Započela je izgradnja Poduzetničkog inkubatora: Moderni uredi, velika dvorana, mini labovi..

Unutar inkubatora nalazit će se 31 ured, 24 radna mjesta u zajedničkom radnom prostoru, dvije manje dvorane i velika modularna dvorana ukupnog kapaciteta 150 mjesta

PODIJELITE

Započela je izgradnja Poduzetničkog inkubatora u Velikoj Gorici vrijednog 26,1 milijun kuna, od čega su 21,2 milijuna kuna sredstva iz EU fondova. Riječ je o prostoru u blizini Interspara pored Avenije Pape Ivana Pavla II. “Cilj projekta je podići razinu pozitivne poduzetničke klime i rasta zapošljavanja na širem području grada”, govori gradonačelnik Krešimir Ačkar.

Izgradnja se provodi u okviru projekta VG Poduzetnički inkubator. Poduzetnički inkubatora ukupne površine je 2.031,5 m² bruto građevinske površine, odnosno tlocrtne površine od 1.137,4 m², i neto korisne površine zgrade 1.845,10 m². Unutar samog inkubatora na dvije razine nalazit će se 31 ured namijenjen poduzetnicima, 24 radna mjesta u zajedničkom radnom prostoru za poduzetnike početnike, dvije manje dvorane za sastanke, velika modularna dvorana ukupnog kapaciteta 150 mjesta sa svom popratnom opremom i tehnikom.

Predviđene su tri prostorije (mini labovi) za smještaj specijalizirane opreme (ICT) koju će moći koristiti svi korisnici inkubatora, poput: 3D skenera, 3D printera i drona opremljenog posebnom kamerom za potrebe edukacije projektnog dionika VG Veleučilišta. Osim navedene opreme još se predviđa i oprema dvorane za sastanke, velike konferencijske dvorane, kompjuterske sobe, sustava za pristup i nadzor te oprema računalima.

Ukupna vrijednost projekta VG Poduzetnički inkubator iznosi 26.197.557,69 HRK, od čega je 21.250.000,00 HRK sredstava sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te 4.947.557,69 HRK sredstava korisnika.

“U gradu Velikoj Gorici trenutno nije dostupna kvalitetno opremljena lokacija za potrebe MSP-ova te potencijalnih poduzetnika s inovativnim idejama. Ovaj problem naveo nas je na ideju o uspostavi Poduzetničkog inkubatora te razvoj „know how“ mreže s ciljem uspostave namjenski izgrađenog novog inkubatora. Ovim projektom dokazati ćemo da javni sektor može uvelike doprinijeti razvoju povoljnih uvjeta i inovativne okoline ta rastu i razvoju poduzetništva na području JLS-a.”, navode iz Grada.

Specifični cilj projekta je pokrenuti infrastrukturne, ali i profesionalne kapacitete za poticaj MSP-ovima uz suradnju sa srednjim i visokim školama koje djeluju na području grada. Ciljane skupine su mladi s inovativnim idejama i željom pokretanja vlastitog poduzeća kroz mogućnost stjecanja novih vještina i znanja da ojačaju svoje ideje, steknu samopouzdanje i razviju svoje tržište. Drugu ciljanu skupinu čine učenici i studenti koji će kroz izvođenje prakse i stjecanja kontakta s poduzetništvom i poduzetničkom klimom razviti poduzetničke vještine i praktična iskustva, a što će im omogućiti bolju poziciju na tržištu rada nakon završetka obrazovanja. Treća ciljana skupina su poduzetnici do pet godina starosti koji će dobiti pristup suvremenim znanjima i uslugama te boljem međusobnom umrežavanju i povezivanju.

Projekt je usmjeren postojećim MSP-ovima i lokalnom (nezaposlenom) stanovništvu koje će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu sa lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki/start-upova te lokalnoj samoupravi koja će imati korist i od manje nezaposlenosti, jačanja poduzetničkih potpornih institucija te jačeg gospodarstva općenito.